Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

3. DBAJMY O ROWERZYSTÓW W KROŚNIE - WYPRZEDZAJ ROWERZYSTÓW Z ODPOWIEDNIĄ ODLEGŁOŚCIĄ

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Budowa kolektora burzowego odprowadzająca wody opadowe z rowów ul. Żeromskiego do Wisłoka.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 900 000 zł

Wybrany do głosowania

2. WAKACYJNA JOGA na trawie dla mieszkańców Miasta Krosna.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 8 400 zł

Wybrany do realizacji

5. Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 175 440,70 zł

Wybrany do głosowania

6. Budowa siłowni plenerowej z placem zabaw-Żwirki i Wigury

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

25. Jawność sprzyja Krosnu

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

23. Bezpieczny przedszkolak

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do realizacji

22. Zwiększamy aktywność fizyczną

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 77 000 zł

Wybrany do głosowania

21. Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców dzielnicy Krościenko Niżne

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

20. Parkuję bezpiecznie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

26. Aktywni+ - wzmocnienie potencjału Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na rzecz mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 54 000 zł

Wybrany do głosowania

19. Remont / Odbudowa ścieżki rowerowej przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

18. Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kólka Rolniczego w Polance)

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 68 000 zł

Wybrany do głosowania

17. Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kólka Rolniczego w Polance)

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 12 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej, nowa nawierzchnia na ul Grunwaldzkiej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

15. Remont schodów wraz z częścią chodnika od ul. Zjazdowej do ul. Podwale

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

28. Biblioteka dla dzieci - miejsce edukacji i zabawy

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 59 300 zł

Wybrany do głosowania

8. Budowa Placu Zabaw z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez dzieci z dysfunkcją ruchową.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Osiedla Turaszówka

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 190 000 zł

Wybrany do głosowania

9. Wybudowanie chodnika -przedłużenie ul.Batorego w kierunku Lotniska

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

10. "Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

11. Astrobaza Krosno - obserwatorium astronomiczne

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 800 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Montaż tablic dynamicznej informacji przystankowej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 900 000 zł

Wybrany do głosowania

13. Dobudowa chodnika przy ul. Niepodległości

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

14. Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej w godzinach popołudniowo-wieczornych i nocnych oraz w soboty.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

24. JOGA DLA WSZYSTKICH

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 6 720 zł

Wybrany do głosowania

27. Jerzyki w Mieście

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 14 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 99 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 25 200 zł

Wybrany do realizacji

4. Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 105 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Meble do świetlicy środowiskowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 3 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Remont drogi miejsc parkingowych przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 91 500 zł

Wybrany do głosowania

8. Remont chodnika i miejsc postojowych na ulicy Stefana Batorego-dokończenie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

18. Sztuczna murawa na boisku sportowym

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 41 000 zł

Wybrany do realizacji

16. „Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 8 800 zł

Wybrany do głosowania

19. Uzupełnienie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu przy siłowni plenerowej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

17. Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 41 000 zł

Wybrany do realizacji

20. Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Aktywny Senior

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 12 405 zł

Wybrany do realizacji

21. Zakup i zamontowanie kamery monitoringu

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

14. Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 36 530 zł

Wybrany do realizacji

10. Rodzinne muzykowanie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

9. Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

11. Oświetlenie drogi w pobliżu MZS nr 4

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Wykonanie 2 tablic informacyjnych na Osiedlu Traugutta

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

13. Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 6 000 zł

Odrzucony

30. Utworzenie parku na Osiedlu Traugutta.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 205 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt