1 II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 5 000 zł

10 "Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 40 000 zł

13 Dobudowa chodnika przy ul. Niepodległości

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

20 Parkuję bezpiecznie

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

22 Zwiększamy aktywność fizyczną

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 77 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

23 Bezpieczny przedszkolak

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 80 000 zł

24 JOGA DLA WSZYSTKICH

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 6 720 zł

25 Jawność sprzyja Krosnu

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

27 Jerzyki w Mieście

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 14 000 zł

30 Utworzenie parku na Osiedlu Traugutta.

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 205 000 zł

15 Ścieżka rowerowa i chodnik - DW990

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 686 080 zł

23 Kładka na Wisłoku

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 4 760 008,43 zł

1 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

2 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 99 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

3 Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt: 25 200 zł

4 Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 105 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5 Meble do świetlicy środowiskowej

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt: 3 000 zł

6 Remont drogi miejsc parkingowych przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

7 Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 91 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

8 Remont chodnika i miejsc postojowych na ulicy Stefana Batorego-dokończenie

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

9 Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

10 Rodzinne muzykowanie

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt: 20 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

11 Oświetlenie drogi w pobliżu MZS nr 4

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

13 Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

15 Aktywny Senior

Rodzaj: Dzielnicowy/osiedlowy

Koszt: 12 405 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

×