Wybrany do głosowania

10 "Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

26 Aktywni+ - wzmocnienie potencjału Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na rzecz mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 54 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Astrobaza Krosno - obserwatorium astronomiczne

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 800 000 zł

Wybrany do głosowania

23 Bezpieczny przedszkolak

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

28 Biblioteka dla dzieci - miejsce edukacji i zabawy

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 59 300 zł

Wybrany do głosowania

4 Budowa kolektora burzowego odprowadzająca wody opadowe z rowów ul. Żeromskiego do Wisłoka.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 900 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kólka Rolniczego w Polance)

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 12 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kólka Rolniczego w Polance)

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 68 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Osiedla Turaszówka

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 190 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 175 440,70 zł

Wybrany do głosowania

8 Budowa Placu Zabaw z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez dzieci z dysfunkcją ruchową.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Budowa siłowni plenerowej z placem zabaw-Żwirki i Wigury

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej, nowa nawierzchnia na ul Grunwaldzkiej

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

3 DBAJMY O ROWERZYSTÓW W KROŚNIE - WYPRZEDZAJ ROWERZYSTÓW Z ODPOWIEDNIĄ ODLEGŁOŚCIĄ

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Dobudowa chodnika przy ul. Niepodległości

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

1 II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

25 Jawność sprzyja Krosnu

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

27 Jerzyki w Mieście

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 14 000 zł

Wybrany do głosowania

24 JOGA DLA WSZYSTKICH

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 6 720 zł

Wybrany do głosowania

12 Montaż tablic dynamicznej informacji przystankowej

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 900 000 zł

Wybrany do głosowania

20 Parkuję bezpiecznie

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

21 Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców dzielnicy Krościenko Niżne

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Remont / Odbudowa ścieżki rowerowej przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Remont schodów wraz z częścią chodnika od ul. Zjazdowej do ul. Podwale

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

2 WAKACYJNA JOGA na trawie dla mieszkańców Miasta Krosna.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 8 400 zł

Wybrany do głosowania

9 Wybudowanie chodnika -przedłużenie ul.Batorego w kierunku Lotniska

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

22 Zwiększamy aktywność fizyczną

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 77 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej w godzinach popołudniowo-wieczornych i nocnych oraz w soboty.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 400 000 zł

Wybrany do realizacji

16 „Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 8 800 zł

Wybrany do realizacji

15 Aktywny Senior

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 12 405 zł

Wybrany do realizacji

20 Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

17 Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 41 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Meble do świetlicy środowiskowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

13 Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Oświetlenie drogi w pobliżu MZS nr 4

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 91 500 zł

Wybrany do realizacji

4 Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 105 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Remont chodnika i miejsc postojowych na ulicy Stefana Batorego-dokończenie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Remont drogi miejsc parkingowych przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

10 Rodzinne muzykowanie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Sztuczna murawa na boisku sportowym

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 41 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Uzupełnienie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu przy siłowni plenerowej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Wykonanie 2 tablic informacyjnych na Osiedlu Traugutta

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 99 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 25 200 zł

Wybrany do realizacji

14 Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 36 530 zł

Wybrany do realizacji

21 Zakup i zamontowanie kamery monitoringu

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Odrzucony

71 Park zabytkowy wraz z infrastrukturą wypoczynkową dla mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 640 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt