projekt nr 24

24. JOGA DLA WSZYSTKICH


Lokalizacja

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
38-400 KROSNO ul. Kolejowa 1 sala taneczna 205.

Opis projektu

Zaproszenie do praktykowania hatha jogi wszystkich mieszkańców Krosna dysponujących czasem w godzinach przedpołudniowych. Wykorzystanie pomieszczeń RCKP. Ćwiczenia odbywać się będą w grupie do 15 osób w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania w poniedziałki od godz. 10:00 - 11:00 od stycznia do grudnia 2019 roku, z przerwą wakacyjną.
Joga służy promowaniu zdrowego, aktywnego i naturalnego stylu życia.
Promocja zajęć: ulotki, RADA MŁODZIEŻY, RADA SENIORÓW, stowarzyszenia mieszkańców, portale lokalne, strony internetowe URZĘDU MIASTA KROSNA i RCKP, INFOSENIOR, Rady Dzielnic.
Walory zdrowotne: odzyskanie równowagi w organizmie, łagodzenie stresu, wzmacnianie mięśni, poprawa krążenia, eliminacja bólu, przeciwdziałanie cukrzycy, chorobie Alxheimera, relaksacja.
Walory społeczne: aktywizacja mieszkańców Krosna w godzinach przedpołudniowych, budowanie więzi międzypokoleniowej, edukacja w zakresie świadomej dbałości o zdrowie w każdym wieku.

Uzasadnienie projektu

Hatha joga, to promocja zdrowego i świadomego stylu życia. Aktywność mieszkańców Krosna w godzinach przedpołudniowych. Przynależność do aktywnej, świadomej grupy społecznej. Wykorzystanie pomieszczeń RCKP.

Mieszkańcy miasta Krosna: opiekunowie dzieci nieobjętych opieką żłobkową lub przedszkolną, pracujący w systemie zmianowym, niepracjący, seniorzy 60 +, obojga płci.

Zasady dostępności projektu

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w sekretariacie RCKP lub drogą elektroniczną.
Zajęcia odbywać się będą w RCKP, sala 205 od 7 stycznia do 17 czerwca i od 9 września do 16 grudnia 2019 r, w poniedziałki od 10:00 - 11:00 (37h)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wydrukowanie ulotek (promocja zajęć)60 zł
2eksploatacja sali baletowej RCKP (30 zł/h *37)1 110 zł
3wynagrodzenie instruktora jogi (150 zł/h *37)5 550 zł
Łącznie: 6 720 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany