Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance.

Dzielnica/osiedle: Polanka

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance.

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance

Planowany koszt: 500 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance.

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specialistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi"

Dzielnica/osiedle: Białobrzegi

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno-Turaszówka

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół. / I odcinek od strony centrum /

Dzielnica/osiedle: Suchodół

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. “Krośnieńskie Potańcówki na Rynku”

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5. "KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji"

Planowany koszt: 14 860 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6. Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6. Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiedzy skrzyżowaniem z ul Asnyka a ulicą Ślączka

Dzielnica/osiedle: Krościenko Niżne

Planowany koszt: 166 400 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

7. Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7

Dzielnica/osiedle: Traugutta

Planowany koszt: 171 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

9. Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknej Pani

Planowany koszt: 13 390 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

11. Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego

Dzielnica/osiedle: Turaszówka

Planowany koszt: 153 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

12. Zielona wyspa na dworcu w Krośnie

Dzielnica/osiedle: Tysiąclecia

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

13. Sportowy Dzień Dziecka

Planowany koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

13. Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara.

Dzielnica/osiedle: Południe

Planowany koszt: 120 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

15. Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców.

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

16. Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół.

Dzielnica/osiedle: Suchodół

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

18. Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego

Dzielnica/osiedle: Stefana Grota-Roweckiego

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

19. Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży

Dzielnica/osiedle: Śródmieście

Planowany koszt: 76 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

20. Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu

Dzielnica/osiedle: Zawodzie

Planowany koszt: 174 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

21. Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"

Dzielnica/osiedle: Ks. Bronisława Markiewicza

Planowany koszt: 99 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

22. Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach

Dzielnica/osiedle: Śródmieście

Planowany koszt: 170 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja.

Planowany koszt: 51 500 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego

Planowany koszt: 160 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4. Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry

Planowany koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

6. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1.

Planowany koszt: 146 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7. Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości

Planowany koszt: 62 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

9. Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka

Planowany koszt: 452 702 zł

 22Skrócona nazwa edycji

10. Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej

Planowany koszt: 40 492 zł

 22Skrócona nazwa edycji

11. Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej

Planowany koszt: 136 509 zł

 22Skrócona nazwa edycji

13. Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika

Planowany koszt: 94 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

14. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna.

Planowany koszt: 194 500 zł

 22Skrócona nazwa edycji

15. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Planowany koszt: 211 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

22. Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I

Planowany koszt: 98 103 zł

 22Skrócona nazwa edycji

23. Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi.

Planowany koszt: 210 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. 100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

2. Aktywne Apartamenty

Planowany koszt: 70 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

4. Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.

Planowany koszt: 111 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej

Planowany koszt: 38 200 zł

 20Skrócona nazwa edycji

7. Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego

Planowany koszt: 66 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

10. Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.

Planowany koszt: 20 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

11. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój

Planowany koszt: 995 700 zł

 20Skrócona nazwa edycji

11. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci

Planowany koszt: 104 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

13. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu

Planowany koszt: 27 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

14. Wykonanie 100 mb chodnika.

Planowany koszt: 110 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

15. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej

Planowany koszt: 29 070 zł

 20Skrócona nazwa edycji

16. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)

Planowany koszt: 69 900 zł

 19Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

5. Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Planowany koszt: 40 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

6. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego

Planowany koszt: 68 805 zł

 19Skrócona nazwa edycji

7. Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek

Planowany koszt: 79 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

8. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka

Planowany koszt: 19 536,50 zł

 19Skrócona nazwa edycji

8. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Planowany koszt: 1 000 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

12. Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie

Planowany koszt: 110 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

14. Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka

Planowany koszt: 28 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

15. Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza

Planowany koszt: 45 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

18. O ekologii po angielsku

Planowany koszt: 20 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

19. Rodzinne Muzykowanie

Planowany koszt: 20 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

20. "Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Planowany koszt: 104 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

21. Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej.

Planowany koszt: 42 400 zł

 19Skrócona nazwa edycji

24. Położenie nadkładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Planowany koszt: 70 200 zł

 19Skrócona nazwa edycji

26. "AKTYWNY SENIOR"

Planowany koszt: 19 310 zł

 19Skrócona nazwa edycji

30. Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie

Planowany koszt: 125 200 zł

 18Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18Skrócona nazwa edycji

1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Planowany koszt: 45 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Planowany koszt: 99 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

4. Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Planowany koszt: 105 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

5. Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego

Planowany koszt: 175 440,70 zł

 18Skrócona nazwa edycji

7. Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Planowany koszt: 91 500 zł

 18Skrócona nazwa edycji

9. Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Planowany koszt: 100 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

10. Rodzinne muzykowanie

Planowany koszt: 20 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

13. Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Planowany koszt: 6 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

14. Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.

Planowany koszt: 36 530 zł

 18Skrócona nazwa edycji

15. Aktywny Senior

Planowany koszt: 12 405 zł

 18Skrócona nazwa edycji

16. „Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”

Planowany koszt: 8 800 zł

 18Skrócona nazwa edycji

17. Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych

Planowany koszt: 41 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

20. Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)

Planowany koszt: 20 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

21. Zakup i zamontowanie kamery monitoringu

Planowany koszt: 40 000 zł

 18Skrócona nazwa edycji

22. Zwiększamy aktywność fizyczną

Planowany koszt: 77 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt