Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja.

Koszt: 51 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego

Szacunkowy koszt: 160 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1.

Szacunkowy koszt: 146 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości

Koszt: 62 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka

Szacunkowy koszt: 452 702 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej

Szacunkowy koszt: 40 492 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej

Szacunkowy koszt: 136 509 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika

Koszt: 94 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna.

Koszt: 194 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Koszt: 211 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I

Szacunkowy koszt: 98 103 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi.

Koszt: 210 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Apartamenty

Koszt: 70 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.

Szacunkowy koszt: 111 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej

Szacunkowy koszt: 38 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego

Szacunkowy koszt: 66 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Osiedlowy plac zabaw dla dzieci

Szacunkowy koszt: 104 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój

Szacunkowy koszt: 995 700 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu

Szacunkowy koszt: 27 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie 100 mb chodnika.

Szacunkowy koszt: 110 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej

Koszt: 29 070 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)

Szacunkowy koszt: 69 900 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego

Szacunkowy koszt: 68 805 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek

Szacunkowy koszt: 79 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka

Szacunkowy koszt: 19 536,50 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie

Szacunkowy koszt: 110 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka

Szacunkowy koszt: 28 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza

Szacunkowy koszt: 45 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

O ekologii po angielsku

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne Muzykowanie

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

"Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Szacunkowy koszt: 104 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej.

Szacunkowy koszt: 42 400 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Położenie nadkładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Szacunkowy koszt: 70 200 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

"AKTYWNY SENIOR"

Szacunkowy koszt: 19 310 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie

Szacunkowy koszt: 125 200 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Koszt: 45 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Koszt: 99 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Koszt: 105 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego

Szacunkowy koszt: 175 440,70 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Koszt: 91 500 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Koszt: 100 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne muzykowanie

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Koszt: 6 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.

Szacunkowy koszt: 36 530 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Aktywny Senior

Szacunkowy koszt: 12 405 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

„Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”

Szacunkowy koszt: 8 800 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych

Szacunkowy koszt: 41 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)

Koszt: 20 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup i zamontowanie kamery monitoringu

Koszt: 40 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Zwiększamy aktywność fizyczną

Szacunkowy koszt: 77 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt