Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy

Koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Apartamenty

Koszt: 70 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.

Koszt: 111 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej

Koszt: 38 200 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego

Koszt: 66 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.

Koszt: 20 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Osiedlowy plac zabaw dla dzieci

Koszt: 104 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój

Koszt: 995 700 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu

Koszt: 27 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie 100 mb chodnika.

Koszt: 110 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej

Koszt: 29 070 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)

Koszt: 69 900 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Koszt: 40 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego

Koszt: 68 805 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek

Koszt: 79 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka

Koszt: 19 536,50 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Koszt: 1 000 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie

Koszt: 110 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka

Koszt: 28 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza

Koszt: 45 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

O ekologii po angielsku

Koszt: 20 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne Muzykowanie

Koszt: 20 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

"Zielone boisko - radosne dzieciaki"

Koszt: 104 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej.

Koszt: 42 400 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Położenie nadkładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Koszt: 70 200 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

"AKTYWNY SENIOR"

Koszt: 19 310 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie

Koszt: 125 200 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Koszt: 45 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)

Koszt: 99 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia

Koszt: 105 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego

Koszt: 175 440,70 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133

Koszt: 91 500 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego

Koszt: 100 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne muzykowanie

Koszt: 20 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego

Koszt: 6 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.

Koszt: 36 530 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Aktywny Senior

Koszt: 12 405 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

„Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”

Koszt: 8 800 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych

Koszt: 41 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)

Koszt: 20 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup i zamontowanie kamery monitoringu

Koszt: 40 000 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Zwiększamy aktywność fizyczną

Koszt: 77 000 zł