projekt nr 4

4. Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia


Lokalizacja

Ul. Prochownia (sięgacz do ul. Spokojnej).

Opis projektu

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze łączącej ul. Prochownia z ul. Spokojną.

Uzasadnienie projektu

Projekt pomoże mieszkańcom w przemieszczaniu się między ulicami dzielnicy Zawodzie.

Mieszkańcy dzielnicy, osoby dowożące dzieci do szkoły

Zasady dostępności projektu

Dostępne dla wszystkich

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna, mieszanka AC8S lub AC11S wraz ze skropieniem podłoża (4cm)6 885,60 zł
2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca (4 cm)5 852 zł
3Podbudowa z kruszywa (14 cm)5 107,20 zł
4Szerokość 3m35 688 zł
Łącznie: 53 532,80 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany