projekt nr 1

1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka


Opis projektu

Zamontowanie dodatkowej kamery w Dzielnicy Polanka

Uzasadnienie projektu

Poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Polanka

Mieszkańcy Dzielnicy Polanka

Opis lokalizacji

Boczna ulica Popiełuszki wzdłuż torów

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców w Dzielnicy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zamontowanie Kamery20 000 zł
2Wybudowanie łącza światłowodowego25 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany.