projekt nr 20

20. Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)


Lokalizacja

Plac z pomnikiem R.W. Portiusa przy ul. Piłsudskiego.

Opis projektu

Kamera może być zainstalowana na istniejącym słupie i skierowana tak, aby obejmowała swoim zasięgiem plac pod Bazyliką Farną.

Uzasadnienie projektu

Zapewnienie mieszkańcom niezakłóconego spoczynku nocnego i czystości na ulicy.

Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Krosna ze względu na wizerunek miasta (zaśmiecone ulice i nocne krzyki nie są dobrą wizytówką miasta.

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępność - bezpośrednio mieszkańcy ul. pilsudskiego, pośrednio - wszyscy mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Montaż kamery20 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Utrzymanie kamery2 000 zł

Projekt zaakceptowany.