projekt nr 20

20. "Zielone boisko - radosne dzieciaki"


Lokalizacja

Krosno ulica Ostaszewskiego 7.

Opis projektu

Celem zgłoszonego projektu jest modernizacja boiska sportowego przy ulicy Ostaszewskiego. Zakres modernizacji obejmuje budowę systemu nawodnienia murawy oraz zakup trybuny sportowej dla widowni z montażem. Wnioskowane elementy są niezbędne w celu podniesienia jakości i funkcjonalności obiektu. W związku z tym że montaż trybuny wymaga projektu, pozwolenia na budowę i wykonania fundamentu wielkość trybuny i ilość miejsc może ulec zmianie przy realizacji projektu.

Uzasadnienie projektu

Boisko sportowe przy ulicy Ostaszewskiego na ten moment obsługuje kilka drużyn piłkarskich zgłoszonych przez Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno zgłoszonych w rozgrywkach PZPN oraz przez Szkółkę piłkarską dla młodzieży z Krosna i okolic. Ilość osób korzystających z obiektu w skali miesiąca to około kilkaset osób, które w sposób czynny uczestniczą w działalności kluby lub prywatnie korzystają z boiska w celach rekreacyjni sportowych. Działalność Klubu i ludzi współpracujących, to przede wszystkim działalność charytatywna, mająca na celu stworzenie najlepszych warunków dla uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. Klub Sportowy zarządzający boiskiem od wielu lat boryka się z problemem utrzymania boiska w stanie tzw. płynnego korzystania. Odpowiednio nawilżona i nawodniona trawa/murawa ułatwia korzystanie z boiska, a w przypadkach upalnego lata, wręcz umożliwia korzystania i eksploatację boiska.
Boisko sportowe to miejsce rozgrywania meczy piłkarskich oraz innych imprez okolicznościowych tz. pokazy, wystawy. Bez odpowiedniej trybuny widowiskowej, to miejsce traci wiele ważnych elementów które poprawiają odbiór przez widownię. Trybuna widowiskowa zwiększa widownię i poprawia odbiór widowisk sportowych oraz podnosi standard obiektu.

Jak wspomniałem wcześnie, z boiska korzysta kilkaset osób tygodniowo. W liczbach to około cztery drużyny piłkarskie (dwa treningi i mecz dla zgłoszonych  86 zawodników). Szkółka piłkarska, to około  kilkanaście treningów tygodniowo (zgłoszonych 75 uczestników), drużyna oldbojów oraz prywatne osoby, korzystające z boiska w celach rekreacyjno-sportowych. Dodatkowo to kilkaset osób uczestniczących jako kibice podczas rozgrywanych meczy i innych imprez sportowych. A ponadto to otwarty teren do rekreacji dla kilku tysięcznego osiedla Traugutta.

Zasady dostępności projektu

Obiekt otwarty przez od 8:00 do 22:00. Wstęp wolny. Lokalizacja obiektu na kilku tysięcznym osiedlu Traugutta na terenie Miasta Krosna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie instalacji nawodnienia37 000 zł
2Zakup i montaż trybuny67 000 zł
Łącznie: 104 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zużycie wody w okresie roku7 000 zł
2Konserwacja i naprawy1 500 zł
Łącznie: 8 500 zł