projekt nr 9

9. Remont łącznika Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego


Lokalizacja

Krosno- Składowa-Batorego(wzdłuż sklepu Majster)

Opis projektu

Remont nawierzchni i przyległego chodnika  oraz montaż barier ochronnych typu "olsztyńskiego".W tym miejscu odbywa się wzmożony ruch pieszy (do szkół,przychodni,sklepów,pracy,przystanków autobusowych) oraz samochodowy stanowiący duże zagrożenie dla ruchu pieszego.Uregulowanie(ograniczenie) ruchu samochodowego wpłynie na bezpieczeństwo pieszych.

Uzasadnienie projektu

Uporządkuje  duży ruch pieszych i samochodów.Wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych i kierujących samochodami.

Mieszkańcy Osiedla,dowożący dzieci do szkół,przedszkola oraz uczniowie szkół zlokalizowanych na osiedlu.

Zasady dostępności projektu

Ogólno-dostępność przez 24 godziny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1remont nawierzchni drogi 350m2x30 zł10 500 zł
2remont chodnika 100 m2x150 zł15 000 zł
3Montaż barier ochronnych 20szt.x75 zł1 500 zł
Łącznie: 27 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany