projekt nr 16

16. „Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”


Lokalizacja

Siedziba Rady Dzielnicy Zawodzie w USC ul. Prochownia 4

Opis projektu

Zakup laptopa, rzutnika multimedialnego, ekranu, telewizora, dvd oraz zestawu audio (głośników).

Uzasadnienie projektu

Zakup w/w sprzętu umożliwi aktywizację lokalnej społeczności w zakresie wspólnych spotkań:
- dyskusyjny klub filmowy
- klub Seniora
- pokazy filmowe dla młodzieży
- strefa kibica z okazji rozgrywek sportowych
Dotychczas słabo wykorzystywana, wyremontowana siedziba Rady Dzielnicy Zawodzie stałaby się centrum kulturalnym dzielnicy. Zakup sprzętu podniósłby atrakcyjność tego miejsca. Młodzież mogłaby spędzać czas wolny na wspólnych seansach w małych grupach, nawiązując ze sobą kontakty. Obecnie istnieje również konieczność aktywizacji seniorów, aby jak najdłużej pozostali w społeczeństwie, mieli możliwość spotkań z rówieśnikami i wymiany poglądów. Organizacja zajęć przewidzianych dla wszystkich grup wiekowych może to zapewnić. Proponowany projekt wypłynie korzystnie na nawiązanie nowych znajomości mieszkańców dzielnicy, zorganizowanie czasu wolnego osób w różnym wieku.

Mieszkańcy dzielnicy Zawodzie – dzieci, młodzież i seniorzy

Zasady dostępności projektu

W dniach i godzinach uzgodnionych z Radnymi Dzielnicy Zawodzie (odpowiedzialność za salę i sprzęt)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Laptop2 000 zł
2Rzutnik multimedialny2 000 zł
3Ekran1 000 zł
4Telewizor2 500 zł
5DVD300 zł
6Zestaw Audio1 000 zł
Łącznie: 8 800 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1prąd300 zł

Projekt zaakceptowany