projekt nr 15

15. Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza


Lokalizacja

Powstająca otwarta strefa aktywności - plac zabaw i ciąg pieszo-rowerowy na Osiedlu Markiewicza w Krośnie – teren zieleni pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich, a ciągiem pieszym za budynkiem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i basenem przy Szkole Podstawowej nr 14  na działkach oznaczonych numerami 2658/12, 2662/2, 2658/5 i 2665, obręb Śródmieście własności gminy Krosno.

Opis projektu

Opis projektu:

W ramach projektu planowane jest wykonanie nasadzeń drzew i niskiej roślinności ozdobnej w obrębie powstającej otwartej strefy aktywności, placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Markiewicza w Krośnie.


Prace obejmują:
1. Prace przygotowawcze:
- usunięcie darni,
- przekopanie ziemi,
- zaprawę dołów ziemią urodzajną,

2. Nasadzenie roślin: drzew, krzewów, bylin, traw, pnączy.

3. Montaż elementów dodatkowych:
- opalikowanie i podwiązanie drzew, montaż osłonek zabezpieczających pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- założenie agrowłókniny,
- ewentualne wysypanie rabat korą/kamieniem ozdobnym.

4. Prace pielęgnacyjne w roku kolejnym:
- podlewanie w zależności od potrzeb,
- odchwaszczanie,
- nawożenie,
- usuwanie odrostów korzeniowych,
- zabezpieczenie drzew i krzewów na zimę,
- wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań,
- cięcia pielęgnacyjne.

Uzasadnienie projektu

Uzupełnienie powstającej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw, siłowni plenerowej i ciągu pieszo – rowerowego.

Głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Osiedla Markiewicza, ale również inni mieszkańcy miasta spędzający czas w okolicy.

Zasady dostępności projektu

Całodobowo - ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Przygotowanie terenu3 000 zł
2Zakup drzew wraz z posadzeniem10 000 zł
3Zakup krzewów, bylin, traw, pnączy wraz z posadzeniem25 000 zł
4Montaż elementów dodatkowych7 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Podlewanie w zależności od potrzeb500 zł
2Odchwaszczanie i nawożenie1 500 zł
3Usuwanie odrostów korzeniowych500 zł
4Zabezpieczenie drzew i krzewów na zimę400 zł
5Wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,500 zł
6Wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań200 zł
7Cięcia pielęgnacyjne300 zł
Łącznie: 3 900 zł