projekt nr 5

5. Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo - rowerowego


Lokalizacja

Teren pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Mickiewicza i Powstańców Warszawskich na działkach 2658/5, 2658/12, 2661, 2662/2, 2663, 2665, 2666 – wszystkie grunty własności gminy Krosno

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu pomiędzy przedszkolem nr 5 przy ul. Powstańców Warszawskich, kwadraciakiem terenem Szkoły Podstawowej nr 14 oraz blokiem Mickiewicza 16 gdzie w chwili obecnej znajdują się nieużytki oraz teren zwany potocznie jako „dzikie wysypisko śmieci”. Projekt obejmowałby budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego się z obecnym ciągiem i połączeniem z ul. Powstańców Warszawskich. Obejmowałoby to postawienie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców prawie 10 - tysięcznego osiedla. Obejmowały budowę otwartej strefy aktywności dla mieszkańców w tym zestawu zabaw dla dzieci typu „TWIERDZA”, stołu do gry w szachy oraz zestawu do ćwiczeń dla osób dorosłych które w ramach nadzoru nad bawiącymi się dziećmi aktywnie spędzaliby czas wolny. Ukształtowanie terenu sprawia że teren byłby aktywnie wykorzystywany przez cały rok również w zimie gdzie jest wykorzystywany jako zjeżdżalnia na sankach i nartach. W przyszłości po wykupieniu gruntów przez gminę Krosno od prywatnego właściciela można by wybudować wybieg dla psów który służyłby mieszkańcom osiedla. Docelowo w przyszłości można by stok przy bezśnieżnej zimie a ujemnych temperaturach naśnieżyć przy pomocy armatki śnieżnej w celu realizacji programu „Bezpieczne ferie”. Istnieje projekt budowlany wykonany na zlecenie gminy miasto Krosno który wymagałby niewielkich poprawek ze względu na powstanie ciągu pieszo – rowerowego. Projekt obejmuje wszystkie wymienione działki.

Uzasadnienie projektu

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu staje się konieczne. Teren ten jest porośnięty krzakami i jest nieużytkiem. Zwany na osiedlu jako „dzikie wysypisko śmieci” i miejsce gromadzenia się osób nadużywających alkohol które poprzez zniszczone ogrodzenie przedszkola przechodzą na teren gdzie spożywają alkohol i zakłócają ciszę nocną mieszkańców osiedla.

Wszyscy mieszkańcy osiedla Markiewicza i miasta Krosna oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Powstańców Warszawskich i Szkoły podstawowej nr 14 w Krośnie.

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Krosna w tym osób dorosłych i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przedmiotowy projekt posiada częściowy kosztorys opracowany na potrzeby złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki 125 440,70 zł
2Budowa ciągu pieszo - rowerowego od istniejącego do ul. Powstańców Warszawskich50 000 zł
Łącznie: 175 440,70 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszt eksploatacji to głównie konserwacja sprzętu i utrzymanie porządku i czystości. 5 000 zł

Projekt zaakceptowany.