projekt nr 4

4. Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.


Lokalizacja

Cmentarz w Krośnie Dzielnica Polanka - usytuowany jest pomiędzy ulicami Ks. J. Popiełuszki a ul. K. Baczyńskiego na działkach 566/1 , 566/2 , 567 , 568 /1 , 568/2 , 561 , 562 , 565 .

Opis projektu

Modernizacja istniejącego ciągu pieszo jezdnego od ul. Ks. J. Popiełuszki do bramy przy
ul. K. Baczyńskiego (działka 567 i 566/2)
Zakres robót:
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej
- wyprofilowanie nawierzchni na całej trasie
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych, masa grysowo-żwirowa grubości 5 cm – 341 m2
SZACOWANY KOSZT: 65.000,00 zł

Wykonanie ołtarza polowego do sprawowania liturgii m. in. 1 listopada
Zakres robót:
- utwardzenie placu
- konstrukcja stalowa pod dach lub zakup zadaszenia na stelażu z profili aluminiowych
- wykonanie poszycia dachowego
SZACOWANY KOSZT: 17.500,00 zł

Zakup i montaż 3 szt. stojaków rowerowych (montaż przy każdej bramie 1 szt.)
SZACOWANY KOSZT: 3.900,00 zł

Utwardzenie 3 placów pod kontenery KP-7
Zakres robót:
- wykonanie koryta o wymiarach 4,5 x 3 m 
- podbudowa z klińca i tłucznia
- wykonanie nawierzchni asfaltowej
SZACOWANY KOSZT: 8.100,00 zł

Zakup 3 szt kontenerów na śmieci KP-7
SZACOWANY KOSZT: 16.500,00 zł

Wykonanie powyższych prac poprawi bezpieczeństwo osób odwiedzających groby swoich bliskich, wpłynie na poprawę funkcjonalności i estetyki cmentarza.

Uzasadnienie projektu

Cmentarz w Krośnie Polance wymaga pilnych prac remontowo-rewitalizacyjnych w zakresie infrastruktury z uwagi na to, iż jej obecny stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców odwiedzających groby swoich bliskich. Wykonane kilkadziesiąt lat temu alejki z nawierzchnią asfaltową, biegnące tylko przez część cmentarza, obecnie są mocno zużyte i poruszanie się po nich staje się niebezpieczne. Problemem dla mieszkańców przyjeżdżających samochodami, czy też rowerami, jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych oraz całkowity brak stojaków rowerowych, co powoduje, że mieszkańcy poruszają się rowerami  po cmentarzu a kierowcy parkują na ruchliwej ulicy. Pilnej wymiany wymaga ogrodzenie cmentarza z trzech stron, ponieważ jest mocno skorodowane i w wielu miejscach nie jest stabilne. Obecny wygląd i stan techniczny kontenerów na odpady pozostawia wiele do życzenia a ich  rozmieszczenie na cmentarzu jest przypadkowe tzn. zależne od firmy dostarczającej (raz stawiane są blisko grobów a innym razem przy bramie wjazdowej) dlatego istotny jest zakup nowych kontenerów oraz właściwe wyznaczenie i utwardzenie stałych miejsc na ich lokalizację. Z pewnością mieszkańcom Dzielnicy Polanka i Miasta Krosna zależy na należytym urządzeniu cmentarza jako miejsca szczególnego.
Projekt popierany przez Radę Dzielnicy Polanka.

Głównie mieszkańcy Krosna Polanki, oraz rodziny, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu.

Zasady dostępności projektu

Zasady korzystania bez ograniczeń w godzinach otwarcia cmentarza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modernizacja istniejącego ciągu pieszo jezdnego od ul. Ks. J. Popiełuszki do bramy przy ul. K. Baczyńskiego (działka 567 i 566/2) 65 000 zł
2Wykonanie ołtarza polowego do sprawowania liturgii m. in. 1 listopada 17 500 zł
3Zakup i montaż 3 szt. stojaków rowerowych (montaż przy każdej bramie 1 szt.) 3 900 zł
4Utwardzenie 3 placów pod kontenery KP-7 8 100 zł
5Zakup 3 szt kontenerów na śmieci KP-716 500 zł
Łącznie: 111 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach