projekt nr 26

26. "AKTYWNY SENIOR"


Lokalizacja

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 38-400 Krosno, ul Kolejowa 1, sala baletowa nr 204 oraz ścieżka wzdłuż Wisłoka w dzielnicy Białobrzegi.

Skrócony opis

Aktywny Senior

Opis projektu

Projekt składa się z 35h zajęć z Treningu Funkcjonalnego  na sali baletowej od stycznia do grudnia 2020 r. z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu. Przewiduje także 2h zajęć z Slow Joggingu na ścieżce wzdłuż Wisłoka w Dzielnicy Białobrzegi w czerwcu 2020 r. i 2 godziny Nording  Walking we wrześniu 2020 r. na tym samym terenie.
Projekt ma na celu aktywizację seniorów i promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Służy także budowaniu więzi społecznych, które przenoszą się również na aktywność kulturalną i korzystanie z imprez proponowanych przez RCKP.
Proponowane w projekcie ćwiczenia wszechstronnie wzmacniają mięśnie, zwiększają koordynację ruchową i gibkość. Pozwalają poruszać się pewniej i wydajniej, zmniejszają ryzyko urazów. Zwiększają ogólną wydolność organizmu, zapobiegają bólom kręgosłupa i poprawiają krążenie krwi. Uzyskana dzięki ćwiczeniom sprawność pozwala na bezproblemowe wykonywanie czynności codziennych.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest kontynuacją zajęć z Treningu Funkcjonalnego realizowanych w 2019 r. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, bierze w nich udział 45 osób. Stad konieczność powtórzenia projektu "Aktywny senior" który ma walor zdrowotny, społeczny i kulturalny i promuje dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Odbiorcami są mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia w wieku 60+, którzy nie mają przeciwwskazań  zdrowotnych do aktywności ruchowej określonej w projekcie i dysponują czasem w godzinach przedpołudniowych. W miarę  wolnych miejsc mile widziani są seniorzy z innych dzielnic i osiedli Krosna.

Zasady dostępności projektu

Informacja o projekcie będzie dostępna na stronie internetowej Rady Osiedla  Tysiąclecia, RCKP, INFOSENIORA, Urzędu Miasta Krosna.
O przyjęciu do grupy ćwiczeniowej decyduję kolejność zgłoszeń w sekretariacie RCKP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora: 35h x 22 osoby x 20zł/osobę15 400 zł
2Wynagrodzenie instruktora za zajecia w terenie: 4h x 22 osoby x 20zł/osobę1 760 zł
3Wynajem soli batetowej: 35h x 30zł 1 050 zł
4Zakup mat fitness 180 cmx60cmx1,5 cm: 22 sztuki x 50zł 1 100 zł
Łącznie: 19 310 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach