projekt nr 14

14. Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna - Krosno Białobrzegi.

Opis projektu

Zakup 6 kpl ubrań specjalnych typu Nomex US-02, 6 par butów specjalnych Brandbull 005, 6 szt. hełmów strażackich, 6 szt. kominiarek strażackich, 6 par rękawic fire-max, 2 kpl. kombinezonów na osy i szerszenie, 2 kpl. aparatów powietrznych Auer, 6 szt. latarek hełmowych, 4 szt. latarki kątowe.

Uzasadnienie projektu

Poprzez realizację projektu czyli zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków - ratowników ich działania będą efektywniejsze, co przełoży się na szybszą reakcję podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami na terenie miasta Krosna. Bezpośrednio zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców miasta Krosna.

Bezpośrednio strażacy, pośrednio mieszkańcy miasta Krosna i regionu.

Zasady dostępności projektu

Wyposażenie dostępne będzie dla strażaków, natomiast wszyscy mieszkańcy miasta Krosna będą pośrednio korzystać z ww. projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ubranie specjalne typu Nomex US-02 (6 kpl)11 700 zł
2Buty specjalne Brandbull 005 (6 par)2 580 zł
3Hełm strażacki (6 szt.)5 010 zł
4Kominiarka strażacka (6 szt.)594 zł
5Rękawice fire-max (6 par)1 164 zł
6Kombinezony na osy i szerszenie (2 kpl.)772 zł
7Aparaty powietrzne Auer (2 kpl.)12 000 zł
8Latarki hełmowe (6 szt.)1 110 zł
9Latarki kątowe (4 szt.)1 600 zł
Łącznie: 36 530 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany