projekt nr 14

14. Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka

Opis projektu

Demontaż drzwi z ościeżnicą, przygotowanie otworu pod nowe drzwi oraz podniesienie sufitu celem montażu nowych. Zakup nowych drzwi. Przerobienie instalacji elektrycznej.  Uzupełnienie ubytków elewacji oraz ścian wewnątrz budynku po demontażu starych drzwi. Przeróbka sufitu celem montażu nowo zakupionych drzwi.  W/w prace pozwolą na szybsze  i sprawniejsze niesienie pomocy przez naszych strażaków mieszkańcom naszej dzielnicy oraz jej okolic.

Uzasadnienie projektu

Wymiana drzwi garażowych pozwoli na szybszy wyjazd pojazdu ratowniczego, co przyczyni się na szybszą reakcje naszych strażaków podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami na terenie miasta Krosna i okolic.

Bezpośrednio strażacy, pośrednio mieszkańcy dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna i okolic.

Zasady dostępności projektu

Drzwi będą dostępne dla strażaków, natomiast wszyscy mieszkańcy Krosna i okolic będą pośrednio korzystać z w/w projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie otworu drzwiowego celem montażu nowych drzwi oraz przeróbka sufitu 9 000 zł
2Nowa brama garażowa 11 500 zł
3Przeróbka instalacji elektrycznej 2 500 zł
4Koszt dokumentacji projektowej5 000 zł
Łącznie: 28 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach