projekt nr 12

12. Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie


Lokalizacja

Ulica boczna od ul. Granicznej w Krośnie

Opis projektu

Wykonanie nowej nawierzchni drogi na długości 250 m w zakresie:
- stabilizacja w miejscu gr. 30 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 3 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm.

Uzasadnienie projektu

Obecny stan nawierzchni jest niewłaściwy. Pojawiają się duże nierówności co powoduje brak możliwości dojazdu dla pojazdów osobowych. Często dochodzi do uszkodzenia pojazdów mieszkańców dojeżdżających do swoich nieruchomości ta drogą. Jest to jedyny dojazd.

mieszkańcy osiedla

Zasady dostępności projektu

Ogólnie dostępna droga na działce będącej własnością Gminy Krosno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przebudowa nawierzchni110 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach