projekt nr 18

18. O ekologii po angielsku


Lokalizacja

Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance

Opis projektu

Intencją projektu jest stworzenie grupie dzieci i młodzieży z dzielnicy Polanka, warunków do praktycznej nauki języka angielskiego w nawiązaniu do krzewienia postaw pro-ekologicznych. Zadanie ma na celu rozwój sprawności językowych 50 uczniów w wieku od 7 do 14 lat. Warsztaty będą odbywały się w kilkuosobowych grupach, dwa razy w tygodniu, po 45 minut. Najważniejszym wyzwaniem zadania będzie przełamywanie barier językowych u uczniów. Nauczyciele zwrócą szczególną uwagę na porozumiewanie się i słuchanie w języku angielskim. Kluczowym momentem będzie przyjazd  wolontariuszy AIESEC z obcych krajów, z którymi uczestnicy będą musieli znaleźć wspólny sposób komunikowania się przez cały tydzień ich pobytu.
Poprzez projekt planuje się podnosić ekologiczną świadomość otaczającego nas świata, poszerzać krąg zainteresowań uczniów, rozwijać ich dociekliwość. Przy użyciu multimediów uczestnicy będą regularnie czytać i oglądać w języku angielskim, treści o tematyce ekologicznej, płynące z rożnych zakątków świata. Ponadto uczestnicy, będą mieli za zadanie tworzyć ekologiczne instalacje plastyczne, pokazy mody oraz włączać się w akcje sprzątania dzielnicy Polanka.

Uzasadnienie projektu

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 66 rodziców zamieszkałych w dzielnicy Polanka, to właśnie lekcje języka angielskiego cieszą się największą popularnością, wśród dodatkowych zajęć pozaszkolnych (źródło www.facebook.com/KogelMogelStowarzyszenie/) Trudno się dziwić, znajomość języka angielskiego zwiększa dziś szansę na sukces edukacyjny i zawodowy. W polskich badaniach efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (BENJA 2015) nauczyciele deklarują, że najczęściej na lekcji ćwiczą z uczniami słownictwo – przeprowadzanie takich ćwiczeń na każdej lekcji deklaruje praktycznie każdy nauczyciel. Około trzech czwartych anglistów twierdzi, że ćwiczy z uczniami na każdej lekcji rozumienie ze słuchu i gramatykę. Nieco rzadziej nauczyciele przyznają, że przeprowadzają ćwiczenia z rozumienia tekstu pisanego i czytania na głos. Mówienie (w tym dialogi i prezentacje) jest ćwiczone na każdej lekcji tylko przez niecałą połowę nauczycieli.
Słuchanie, mówienie i czytanie są najważniejszymi aspektami języka w ogóle. Jedynym wymogiem, żeby być biegłym jest jednak mówienie. To normalne, że dzieci uczą się najpierw mówienia, uzyskują biegłość, następnie zaczynają czytać, a potem pisać. Naturalnym porządkiem jest zatem słuchanie, mówienie, czytanie, a na końcu pisanie.
Szukając argumentów o wartość projektu, w kontekście finansowania go z pieniędzy publicznych, odpowiedź jest następująca. Projekt będzie uzupełnieniem zdobywanej przez 50 uczniów wiedzy z języka angielskiego w najważniejszym jej aspekcie - komunikowaniu się.


Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat, zamieszkałe głównie dzielnicę Polankę.

Zasady dostępności projektu

Przed przystąpieniem do projektu rodzice i uczniowie będą musieli zadeklarować regularne uczestnictwo w zajęciach w okresie od maja do listopada 2020, udział w ekologicznych działaniach projektu oraz chęć współpracy z wolontariuszami AIESEC. O możliwości udziału zadecyduje kolejność zgłoszeń i podpisanie deklaracji. Planuje się utworzenie trzech grup wiekowych I-III, IV-VI i VII-VIII. Maksymalna ilość uczniów jaka będzie mogła wziąć udział w projekcie to 50 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1OPŁATA ZA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO10 000 zł
2MONITOR INTERAKTYWNY Z OPROGRAMOWANIEM 8 000 zł
3KOSZT NOCLEGU I WYŻYWIENIA DLA WOLONTARIUSZY2 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach