Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 500 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Biblioteka 24h - zakup książkomatu oraz wrzutni

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 226 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego Elektryk

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do głosowania

4. "Zielone boisko - radosne dzieciaki Elektryka"

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

5. „Szkoła się zmieni, będzie aktywnie wokół zieleni”. Zagospodarowanie terenów przy MZS nr 3 w Krośnie.

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 500 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Tężnie Krosno.

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 370 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Zakup i montaż kamery monitoringu

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 75 000 zł

Wybrany do głosowania

8. Modernizacja parku przy ul. Żwirki i Wigury - Ogród Doświadczeń

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 320 000 zł

Wybrany do głosowania

9. Modernizacja parkingu przy ul. Legionów (między ul. Wisłoczą a ul. Kapucyńską)

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 362 150 zł

Wybrany do głosowania

10. Rewitalizacja parku przy przy ul. Podkarpackej wraz umieszczeniem w nim FlowParku

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 255 000 zł

Wybrany do głosowania

11. Park leśny przy ul. Podkarpackiej

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 500 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Powrót skarbonki na krośnieński Rynek

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 141 760 zł

Wybrany do głosowania

13. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Charakter: Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne

Planowany koszt: 500 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance.

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Polanka

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Utwardzenie terenu częśći działki nr ewid. 627/6, obręb Krościenko Niżne - Etap II.

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Zawodzie

Planowany koszt: 140 000 zł

Wybrany do realizacji

3. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specialistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi"

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Białobrzegi

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

4. Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół. / I odcinek od strony centrum /

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Suchodół

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Poprawa infrastruktury drogowej - remont odcinka drogi ul. Wierzbowej i montaż 3 szt. luster drogowych na ul. Moniuszki (dzielnica Białobrzegi)

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Białobrzegi

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiedzy skrzyżowaniem z ul Asnyka a ulicą Ślączka

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Krościenko Niżne

Planowany koszt: 166 400 zł

Wybrany do realizacji

7. Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Traugutta

Planowany koszt: 171 500 zł

Wybrany do głosowania

8. ALTANA DLA SENIORA

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Traugutta

Planowany koszt: 94 762,50 zł

Wybrany do głosowania

9. Utworzenie parku kieszonkowego w dzielnicy Polanka

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Polanka

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Aktywne Zawodzie

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Zawodzie

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Turaszówka

Planowany koszt: 153 000 zł

Wybrany do realizacji

12. Zielona wyspa na dworcu w Krośnie

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Tysiąclecia

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

13. Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara.

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Południe

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

14. Nowe, wygodne wiaty przystankowe na osiedlu Traugutta

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Traugutta

Planowany koszt: 172 500 zł

Wybrany do głosowania

15. Park kieszonkowy "Wyspa kwiatów" przy ul. Grodzkiej

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Stefana Grota-Roweckiego

Planowany koszt: 99 500 zł

Wybrany do realizacji

16. Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół.

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Suchodół

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do głosowania

17. Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim na Zawodziu

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Zawodzie

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

18. Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Stefana Grota-Roweckiego

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

19. Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Śródmieście

Planowany koszt: 76 000 zł

Wybrany do realizacji

20. Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Zawodzie

Planowany koszt: 174 000 zł

Wybrany do realizacji

21. Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Ks. Bronisława Markiewicza

Planowany koszt: 99 000 zł

Wybrany do realizacji

22. Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Śródmieście

Planowany koszt: 170 000 zł

Wybrany do głosowania

23. Przestrzeń sąsiedzka - interGRAcja - stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Tysiąclecia

Planowany koszt: 173 500 zł

Wybrany do głosowania

24. Wiaty przystankowe na osiedlu Południe

Charakter: Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne

Dzielnica/osiedle: Południe

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance.

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance.

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno-Turaszówka

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

4. “Krośnieńskie Potańcówki na Rynku”

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

5. "KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji"

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 14 860 zł

Wybrany do realizacji

6. Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Zdrowe Zawodzie

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 10 250 zł

Wybrany do głosowania

8. Koncert muzyki katolickiej

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

9. Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknej Pani

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 13 390 zł

Wybrany do głosowania

10. Festiwal tańca „BEZ GRANIC”

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

11. Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Jeżykowe

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

13. Sportowy Dzień Dziecka

Charakter: Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Planowany koszt: 10 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt