Wybrany do głosowania

1 "Moje Miasto - Mój Dom"

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Bezpieczne Żwirki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury drogowej na ulicy Żwirki i Wigury oraz Podkarpackiej

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 456 240 zł

Wybrany do głosowania

3 Budowa i remont alejek cmentarnych - cmentarz komunalny w Krośnie, ul. Wyszyńskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 175 625 zł

Wybrany do głosowania

4 Edukacyjny Plac Zabaw Na Zielonym Wzgórzu

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 458 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Fragmenty z życia w Polance

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Koncert muzyki katolickiej z okazji 365 rocznicy obrony m. Krosna przez MB Murkową oraz 680 rocznicy lokacji m. Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Książki przez cała dobę...- zakup i instalacja książkomatu

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 190 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Książkomat w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 385 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 452 702 zł

Wybrany do głosowania

10 Muzyczne Klimaty Krosno4You - całoroczny fortepian Cadenza

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 165 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Park doświadczeń w Ogródku Jordanowskim

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 176 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Rynek jak dawniej - zielone strefy wypoczynku

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 223 500 zł

Wybrany do głosowania

13 Wierzę w jeże

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 32 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Zainwestuj w bezpieczeństwo mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 458 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Zakup elektrycznych łóżek ortopedycznych dla wypożyczalni miejskiej

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Zdrowe Zawodzie

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 10 250 zł

Wybrany do głosowania

17 Zielona Brama Bieszczad - zagospodarowanie terenów zieleni przy drodze krajowej 28

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 175 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 51 500 zł

Wybrany do głosowania

2 Budowa 6-iu przystanków MKS na ulicach gen.J.Hallera i Wieniawskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 115 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 160 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Doświetlenie ulicy Drzymały

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 38 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 146 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 62 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Kwitnąca Guzikówka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 102 730 zł

Wybrany do głosowania

9 Miasteczko ruchu drogowego w dzielnicy Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 196 000 zł

Wybrany do realizacji

10 Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 40 492 zł

Wybrany do realizacji

11 Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 136 509 zł

Wybrany do głosowania

12 Park doświadczeń na terenie Przedszkola nr 8

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 96 684,92 zł

Wybrany do realizacji

13 Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 94 000 zł

Wybrany do realizacji

14 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 194 500 zł

Wybrany do realizacji

15 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 211 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Remont ulicy Elizy Orzeszkowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 186 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Rewitalizacja skweru przy Ulicy Szklarskiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Rodzinna Altana

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 51 500 zł

Wybrany do głosowania

19 STOP SMOG - Zielone pochłaniacze smogu na osiedlu Południe

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 5 520 zł

Wybrany do głosowania

20 STOP SMOG - Zielone pochłaniacze smogu na osiedlu Traugutta

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 16 560 zł

Wybrany do głosowania

21 Śródmieście usłane różami

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 55 000 zł

Wybrany do realizacji

22 Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 98 103 zł

Wybrany do realizacji

23 Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 210 000 zł

Wybrany do głosowania

24 Zainstalowanie lampy ulicznej. Boczna ulica Lewakowskiego obok Liceum Plastycznego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

25 Zapylacze w mieście - zagospodarowanie skweru dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 59 500 zł

Odrzucony

PLAC ZABAW NA WOJCIECHU

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 156 750 zł

Odrzucony

Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy od ul. Długiej do ul. Kochanowskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 743 750 zł

Odrzucony

Źródełka wody pitnej przeciwko upałom

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 76 000 zł

Odrzucony

Budowa części chodnika ul. Pużaka. Pawilony handlowe S8 - ogrodniczy

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 6 000 zł

Odrzucony

Częściowy remont wewnętrzny Kaplicy Emaus ul. Kletówka 32

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 30 000 zł

Odrzucony

Dokończenie budowy chodnika - skrzyżowanie ul. Kletówka - ul. Podkarpacka - około 80 m.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 40 000 zł

Odrzucony

Plac zabaw dla ul. Piastowskiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 187 500 zł

Odrzucony

Przebudowa ulicy J. Krukierka - etap 1

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 106 000 zł

Projekt zakłada przebudowę ulicy J. Krukierka dwuetapowo. Etap 1 - nakładka asfaltowa. Etap - 2 - budowa chodnika. Zły stan nawierzchni, brak chodnika stwarzają zagrożeni... więcej »

Projekt zakłada przebudowę ulicy J. Krukierka dwuetapowo. Etap 1 - nakładka asfaltowa. Etap - 2 - budowa chodnika. Zły stan nawierzchni, brak chodnika stwarzają zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym.

Poprzedni projekt
Następny projekt