projekt nr 2

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)


Lokalizacja

Osiedle "Turaszówka" działka nr 222

Opis projektu

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odpowiednią podbudową na drodze bocznej od ul. Sportowej położonej na części działki nr 222 (odcinek około 240 m długości, 3 m szerokości).
Droga ta obecnie utrzymywana jest jako żwirowa, co powoduje konieczność częstego jej poprawiania. Naprawianie poprzez dosypywanie kruszywa nieustannie podnosi  powierzchnię drogi. W wyniku normalnej eksploatacji nawiezione kruszywo przesuwa się na boki drogi powodując dalsze jej podnoszenie i powstawanie kałuż, których eliminacja wymaga kolejnego dowiezienia materiału. Ze względu na swe właściwości kruszywo z którego obecnie wykonana jest droga zamienia się w kurz w dni suche, a podczas opadów w błoto.
Wykonanie nakładki asfaltowej z odpowiednią podbudową wyeliminuje wszystkie mankamenty jaki wiążą się z nawierzchnią wykonaną z kruszywa (błoto, kurz, koleiny, kałuże), jednocześnie obniżając koszty napraw bieżących. Ponadto zapewni mieszkańcom:
- bezpieczniejszą nawierzchnię dla ruchu pieszego (eliminacja zagrożenia urazów nóg na luźnych kamieniach lub ubytkach w nawierzchni),
- wygodniejsze poruszanie się z wózkami dla dzieci,
- łatwiejszy dojazd  dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich),
- zmniejszenie negatywnego wpływu na zawieszenia samochodów,
- łatwiejsze utrzymanie zimowe,
- lepszą dostępność dla służb ratunkowych i komunalnych.

Uzasadnienie projektu

Droga zlokalizowana na działce 222 utrzymywana jest jako żwirowa i w związku z tym wywołuje pewne uciążliwości zarówno dla mieszkańców (ryzyko skręceń czy zwichnięć nóg, trudności w przemieszczaniu się z wózkami dziecięcymi czy inwalidzkimi, kurz, błoto) jak i dla gminy (konieczność wykonywania ciągłych napraw, które dają tylko czasową poprawę sytuacji). Wykonanie nakładki asfaltowej na odpowiedniej podbudowie pozwoli wyeliminować uciążliwość dla mieszkańców oraz ograniczyć koszty gminy. Lepsza nawierzchnia drogi to także łatwiejszy dostęp do służ ratowniczych.

Realizacja projektu poprawi infrastrukturę która służyć będzie dzieciom, młodzieży, dorosłym, rodzinom z małymi dziećmi, osobom niepełnosprawnym. Ułatwi także dostępność dla służb ratowniczych i komunalnych.

Zasady dostępności projektu

Droga położona na działce nr 222 (stanowiącej własność gminy Krosno) jest ogólnodostępna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową (240 m długości x 3 m szerokości x 100 zł/m kw.)72 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany