projekt nr 6

6. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego


Lokalizacja

Osiedle "Turaszówka" - działka nr 775

Opis projektu

Na działce 775 położona jest droga boczna od ul. Długiej. Istniejąca nawierzchnia z masy asfaltowej jest tuż bardzo zniszczona, a brak właściwej podbudowy sprawił, że wytworzyły się koleiny i przejazd samochodów osobowych jest coraz trudniejszy. Poruszanie się pieszych jest niebezpieczne ze względu na ubytki i wybrzuszenia nawierzchni.
Aby wykonać nową nakładkę asfaltową należy przeprowadzić 2 etapy prac.
ETAP I - wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego. W ramach tego etapu należy zrealizować następujące prace:
1. Wykonać korytowanie celem zebrania istniejącej nawierzchni, obniżenia poziomu nowej nakładki oraz utrzymania spadku terenu w stronę potoku Małka.
2. Dokonać profilowania i zagęszczania podłoża wykonywane mechanicznie
3. Wykonać stabilizację cementem - 40-45 cm
4. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm
Po wykonaniu etapu I droga będzie nadawała się do użytkowania.

ETAP II - planowany do wykonania w kolejnym roku lub z puli środków przyznanych do dyspozycji Osiedla "Turaszówka" w ramach formuły 50/50, będzie polegał na:
1. Mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową
2. Rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca gr. 4 cm
3. Rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu umożliwi doprowadzenie drogi do takiego stanu, który umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów (eliminacja ryzyka urazów) oraz poprawi warunki ruchu pojazdów. Wykonanie tej drogi na podbudowie stabilizowanej cementem zapewni jej trwałość na długi czas i ograniczy koszty remontów bieżących.

Mieszkańcy Krosna i goście korzystający z tej drogi

Zasady dostępności projektu

Droga ogólnodostępna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Korytowanie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi (ok. 220 m3)13 230 zł
2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie (855 m2)4 275 zł
3Stabilizacja cementem - 40-45 cm (855 m2)27 787,50 zł
4Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm (855 m2)23 512,50 zł
Łącznie: 68 805 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach