projekt nr 13

13. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu


Lokalizacja

Schody wejściowe do budynku MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie. Wydzielone pomieszczenia użytkowane przez Radę Osiedla i Klub Seniora. Wejście do lokalu schodami wejściowymi wymaga przebudowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

Skrócony opis

Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Opis projektu

Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę schodów zewnętrznych z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wartość około 7 tys. zł. Łączny koszt projektu 27 tys. zł. Roczny koszt utrzymania 1800 zł.

Uzasadnienie projektu

Dla osób niepełnosprawnych, Seniorów i osób korzystających z pomieszczenia w czasie głosowań a w szczególności dla osób korzystających z zajęć w tym pomieszczeniu.

Osoby niepełnosprawne, Seniorzy oraz wszyscy mieszkańcy - interesanci korzystający z pomieszczenia.

Zasady dostępności projektu

Każdy kto korzysta z tego pomieszczenia, a jest niepełnosprawny oraz na ogólnych zasadach dostępności dla wszystkich zainteresowanych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały techniczne - remont schodów20 000 zł
2Projekt7 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja i sprzątanie roczny koszt utrzymania1 800 zł