projekt nr 17

17. Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych


Opis projektu

Przystosowanie pomieszczeń na pobyt Seniorów w ramach remontu siedziby Rady Osiedla:
- remont pomieszczenia (malowanie, wykładzina),
- remont urządzeń sanitarnych,
- remont schodów, zadaszenia.

Uzasadnienie projektu

W szczególności dla Seniorów z osiedla, celem ich aktywizacji i zorganizowania miejsca na wspólne spędzanie czasu.

Seniorzy tj. osoby 60+.

Opis lokalizacji

Krosno, ul. Piastowska w budynku MOPR

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opracowanej wg instrukcji dla Seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opisany w projekcie - wg szacunku41 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany.