projekt nr 22

22. Zwiększamy aktywność fizyczną


Lokalizacja

Sala gimnastyczna Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8 w Krośnie.

Opis projektu

Remont i modernizacja sali gimnastycznej (wymiana podbudowy i nawierzchni podłogowej, malowanie ścian, wymiana przyrządów sportowych).

Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych to sprawa ogromnie ważna dla budowania w społeczeństwie nawyków zdrowego stylu życia. bardzo ważne jest aby dzieciom i ich rodzinom zapewnić dostęp do bezpiecznych miejsc, gdzie wspólnie w godzinach popołudniowych będą mogli czerpać radość z zabaw o charakterze sportowym. Możliwość korzystania z sali gimnastycznej przez społeczność dzielnicy, to szansa na rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny. Rodzinne "sportowe" spotkania z pewnością dadzą szansę na budowanie właściwych relacji rodzinnych.
Wiąże się to również z możliwością aktywizacji Seniorów, aby jak najdłużej pozostali samodzielni i sprawni fizycznie. Organizacja zajęć przewidzianych dla tej grupy wiekowej w zmodernizowanej sali może to zapewnić

Uzasadnienie projektu

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 8 w Krośnie nie była remontowana od ponad 30 lat. Jedynie w latach 90 - tych została poprawiona nawierzchnia podłogowa i pomalowano ściany. W chwili obecnej stan sali gimnastycznej nie zapewnia bezpieczeństwa i przyjemności z jej użytkowania. Nawierzchnia była budowana starą technologią - na drewnianych legarach. Miejscami nawierzchnia jest nierówna, co spowodowane jest załamaniem zużytych elementów drewnianych. Użytkowanie sali wiąże się z dużym hałasem, który powoduje dyskomfort ćwiczących. Obecnie, wynajmowanie sali nie ma najmniejszego sensu.
Realizacja projektu wpłynie korzystnie także na bezpieczeństwo osób korzystających z zajęć sportowych. Zmodernizowany obiekt w godzinach dopołudniowych będzie służył dzieciom i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8. Z kolei w godzinach popołudniowych może służyć także osobom spoza szkoły a nawet dzielnicy. Obecnie na sali gimnastycznej odbywają się m.in. zajęcia taneczne. Sala gimnastyczna jest także wynajmowana przez lokalne grupy w celu odbywania treningów sportowych. Jednakże z uwagi na obecny stan techniczny jest na nią coraz mniejszy popyt. Osoby zarówno z dzielnicy Zawodzie jak i spoza dzielnicy, które jeszcze kilka miesięcy lub kilka lat temu chętnie korzystały z przedmiotowej sali gimnastycznej, ze względu na obecny jej stan wybierają inne lokalizacje.
Reasumując, stwierdzić należy, że proponowany projekt wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo osób korzystających z Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Krośnie oraz na popyt na jej wynajem.

- dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej nr 8,
- mieszkańcy dzielnicy Zawodzie,
- osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane spoza dzielnicy Zawodzie.

Zasady dostępności projektu

W godzinach dopołudniowych sala gimnastyczna przewidziana jest na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły podstawowej nr 8.
W godzinach popołudniowych będzie możliwość wynajmu Sali przez osoby z zewnątrz.
W dniach i godzinach uzgodnionych z Dyrektorem MZS nr 8.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Malowanie sali gimnastycznej15 000 zł
2Wymiana podbudowy i nawierzchni podłogowej 175 m255 000 zł
3Zakup i instalacja regulowanych tablic i koszy7 000 zł
Łącznie: 77 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany.