projekt nr 21

21. Zakup i zamontowanie kamery monitoringu


Lokalizacja

Kamera miałaby być zamontowana na osiedlu Tysiąclecia, w kwadracie ograniczonym blokami Kolejowa 2a, Kolejowa 2, Kolejowa 4, Naftowa 5a oraz budynkiem dawnej gazowni przy ul. Naftowej (naprzeciwko przychodni Hipokrates).

Opis projektu

Zakup i montaż kamery w miejscu, skąd byłoby widać  najwięcej miejsc, w których dochodzi do aktów dewastacji ma na celu znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, szczególnie tych, którzy zamieszkują w.w. jego część.

Uzasadnienie projektu

W związku z nasilającymi się, szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy, aktów wandalizmu w okolicy wymienionego wyżej terenu, m. in.
- rozbita szyba w samochodzie jednej z lokatorek na parkingu przed wejściem do bloku,
- kilkukrotne zdemolowanie drzwi wejściowych do I klatki bloku Kolejowa 2a,
- włamanie do zakładu zegarmistrza, okradzenie i podpalenie  jego sklepu,
- notoryczne niszczenie ścian przewiązki w bloku Kolejowa 2a oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych przez przechodniów oraz osoby z marginesu społecznego,
- wysiadywanie przez w.w osoby na ławkach przed blokami, spożywanie alkoholu, grzebanie w śmietnikach, przesiadywanie na ławeczkach na ogrodzonym placyku zabaw, gdzie przebywają małe dzieci z rodzicami.
Ponadto montaż kamery stanowiłby dodatkową motywację dla niektórych właścicieli psów, którzy bez skrupułów wypuszczają swoich pupili, a te biegają       i załatwiają swoje potrzeby zarówno na chodnikach, trawniku jak i w dziecięcej piaskownicy - do sprzątania po swoich milusińskich.
To tylko niektóre sytuacje, które mają miejsce na opisanym powyżej terenie, ale są one bardzo uciążliwe zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców naszego osiedla.
Zamontowanie kamery i świadomość, że jest ona włączona do monitoringu miejskiego, mogłoby w przyszłości zapobiec aktom wandalizmu na osiedlu.

Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia oraz osoby przebywające na naszym osiedlu.
Należy zaznaczyć, że często z tego miejsca korzystają widzowie RCKP, którzy pozostawiają na osiedlowym parkingu swoje samochody na czas trwania spektaklu bądź koncertu.

Zasady dostępności projektu

Zamontowanie kamery ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta, a w szczególności osiedla Tysiąclecia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt zakupu kamery i jej montażu został ustalony przez Urząd Miasta Krosna20 000 zł
2Wybudowanie łącza światłowodowego20 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Utrzymanie kamery ok. 160zł/m-c x 12 = 1920 zł/rok1 920 zł

Projekt zaakceptowany.