projekt nr 1

1. 100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy


Lokalizacja

Park Jordanowski wraz z przyległym odcinkiem zieleni przy potoku Lubatówka.

Opis projektu

Założeniem projektu jest zwiększenie ilości miejsc gniazdowania ptaków - w szczególności ptaków śpiewających - poprzez montaż specjalnie im dedykowanych budek lęgowych na drzewach.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest wzrost populacji ptaków śpiewających żyjących w mieście. Postępujące ocieplanie budynków choć jest ekonomiczne z punktu widzenia ochrony środowiska również jest dla niego stratą  w postaci zabrania dotychczasowych miejsc lęgowych dla ptaków. Ponadto usuwanie dużych drzew oraz terenów zielonych zajmowanych przez budownictwo dodatkowo zmniejsza możliwość gniazdowania ptaków w obrębie naszego miasta.
Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, jak choćby dzięki efektywnemu ograniczeniu liczebność uciążliwych owadów Budki dla ptaków w miejskim środowisku mają pozytywne skutki dla zachowania różnorodności przyrody w mieście. Obecnie zwłaszcza w miastach, zmniejsza się ilość starych drzew, które zawierają dziuple (naturalne miejsca lęgowe dla ptaków) co ma negatywny wpływ na liczebność ptaków. Ptakom w środowisku miejskim zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z coraz bardziej ograniczanymi możliwościami gnieżdżenia się w ocieplanych budynkach, brakuje miejsc do zakładania gniazd a to powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości, którą im stworzymy. W związku z powyższym wieszanie budek, w dłuższym okresie czasu, powinno przyczynić się do zahamowania spadku liczebności ptaków i daje nadzieję na stworzenie warunków do zachowania populacji ptasiej w miastach.

Dzięki udostępnieniu nowych miejsc lęgowych istnieje realna szansa na zwiększenie populacji chronionych prawem ptaków. Mieszkańcy bardzo cenią sobie obecność ptaków w mieście − z chęcią je dokarmiają i angażują się czynnie w ich ochronę.

Mieszkańcy Miasta Krosna

Zasady dostępności projektu

Dostępny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Analiza ornitologiczna i wyznaczenie lokalizacji budek5 000 zł
2Zakup i montaż budek legowych 100 szt x~50 zł5 000 zł
Łącznie: 10 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kontrola i konserwacja1 000 zł

Załączniki