projekt nr 5

5. Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.


Lokalizacja

Dzielnicowy Dom Ludowy Białobrzegi, ul. Kopernika 17, 38-400 Krosno

Opis projektu

Celem projektu jest odkrywanie młodych talentów, aktywizacja seniorów i integracja lokalnej społeczności. Dysponujemy budynkiem Domu Ludowego, który mógłby znacznie częściej tętnić życiem i w którym mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas.
• Chcielibyśmy aktywnie promować zdrowy styl życia szczególnie wśród seniorów poprzez zajęcia z gimnastyki.
• Zależy nam na wyposażeniu świetlicy w meble i dodatkowy sprzęt komputerowy wraz z rzutnikiem, aby aktywnie wykorzystać możliwości jakie daje to pomieszczenie. Świetlica już jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe.
• Aby chronić osoby starsze przed wykluczeniem cyfrowym chcemy zaznajamiać ich z obsługą komputera i Internetu. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowane zostałyby zajęcia z grafiki komputerowej i pakietu MS Office, głównie programu Excel.
• Prace powstałe podczas zajęć z grafiki komputerowej zaprezentowane zostałyby na wspólnej wystawie poprzedzonej wernisażem, na którym zaprezentowane zostałyby również efekty prac modelarskich / powiązane wydarzenie z innym projektem w naszej dzielnicy organizowanym przez Stowarzyszenie GraTy /.
• Dla wszystkich grup wiekowych chcielibyśmy stworzyć warsztaty z artystyczne np.: decoupage, wyplatanie z wikliny, zajęcia mydlarskie, szeroko rozumiane rękodzieło. Część z zajęć miałaby charakter jednorazowy, inne zaś prowadzone byłyby cyklicznie wg. ustalonego wcześniej harmonogramu.
• Dopełnieniem oferty kulturalno-rozrywkowej byłoby częściowe dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej.
• Przywrócenie funkcjonalności pomieszczeniu Rady Dzielnicy poprzez wyposażenie w meble, stoliki, krzesła, szafy oraz wymiana okien na klatce schodowej.
Cel, który chcemy osiągnąć oparty jest również na współdziałaniu ze Stowarzyszeniem GraTy, które złożyło własny wniosek na spotkania z grami w Dzielnicowym Domu Ludowym Białobrzegi. Projekty te w pewnym stopniu uzupełniają się.

Uzasadnienie projektu

Białobrzegi to miejsce pełne aktywnych ludzi, jednak oferta kulturalna jest tutaj bardzo skromna. Brak jest ciekawych zajęć do spędzania wolnego czasu przez co mieszkańcy słabo ze sobą się integrują. Czas to zmienić. Stwarzając dogodne warunki można tutaj zrealizować zajęcia i warsztaty dla szerokiego grona uczestników. Dom Ludowy ma potencjał, by przez cały rok tętnić życiem i być miejscem, gdzie każdy będzie mógł zażyć dawkę pozytywnej energii. Warsztaty artystyczne dają duże pole dla wyobraźni i rozwoju manualnego. To nie tylko pomysł na spędzenie wolnego czasu. To również satysfakcja z wyprodukowania czegoś własnoręcznie i samodzielnie.
Pragniemy, by seniorzy w naszej dzielnicy, jak najdłużej pozostali w społeczeństwie. Pomocne mają być tym zajęcia z gimnastyki i ćwiczeń ruchowych. Takie zajęcia to również doskonała okazja do spotkań z rówieśnikami. Wraz z zajęciami gry w brydża stanowiłyby zalążek powstającego na Białobrzegach Klubu Seniora.
Dzięki zajęciom komputerowym podłączony w lipcu 2019 r. światłowód będzie mógł być aktywnie wykorzystany do celów edukacyjnych. Ciekawa oferta zajęć komputerowych będzie dla dzielnicy nowością. Odkryjemy wśród młodych adeptów zdolności artystyczne, przeszkolimy seniorów z obsługi komputera oraz Internetu oraz odkryjemy tajemnice programu MS Excel. Co ważne, poinformujemy również o zagrożeniach jakie czyhają w Internecie. W taki rozwój warto zainwestować.
Z działań kulturalnych warto uatrakcyjnić wydarzenie, które na stałe wpisane jest w kalendarz białobrzeskich imprez – Biesiadę Białobrzeską. Jest to wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, które ma wypracowaną mocną markę. Ważne jest, aby ten poziom co najmniej utrzymać, ale jednocześnie odświeżyć. Pomoc w dofinansowaniu imprezy pokryłaby koszty zatrudnienia artystów i muzyków bardziej znanych.
Sami animatorzy i osoby prowadzące zajęcia jednak nie wystarczą. Potrzebny jest również sprzęt i materiały. Wyposażenie w meble niezagospodarowanego pomieszczenia Rady Dzielnicy podniesie wygodę korzystania z obiektu DDL. Aktualnie Rada Dzielnicy spotyka się w „Harcówce”. Zwiększona ilość zajęć sprawi, że zaczną się deficyty przestrzeni, stąd potrzeba zagospodarowania niewykorzystywanego pomieszczenia. Potrzebne są szafy zamykane na klucz do przechowywania dokumentów, krzesła, stoliki, a do świetlicy komputery, projektor, stoliki komputerowe, stoliki świetlicowe. Aby wykorzystać pomieszczenie Rady Dzielnicy wymagana jest wymiana okien na klatce schodowej. Okna składają się z pojedynczej szyby, przez co chłód panujący w tej części budynku w okresie zimowym jest nie do zniesienia i porównywalny jest do tego na zewnątrz budynku.
Promocja wydarzeń, podsumowanie spotkań dla mediów, czy projekty graficzne same się nie zrobią. Aby móc dotrzeć do mieszkańców z informacjami dotyczącymi ilości i częstotliwości zajęć potrzebne są również środki na reklamę, opracowanie grafik i materiałów promocyjnych i publikację efektów naszej pracy np., poprzez wykonanie fotorelacji czy wideo-prezentacji umieszczonych na stronie dzielnicy Białobrzegi.

Projekt kierowany jest do lokalnej społeczności dzielnicy Białobrzegi – dzieci, młodzież i seniorzy, rodziny. Niektóre z zajęć i wydarzeń będą miały charakter otwarty również dla pozostałych mieszkańców Krosna.

Zasady dostępności projektu

Udział wziąć może każdy chętny, zobowiązany jest on jednak do przestrzegania regulaminu wydarzenia oraz regulaminu Dzielnicowego Domu Ludowego Białobrzegi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyposażenie i sprzęty, drobne remonty (środki trwałe)20 000 zł
2Warsztaty komputerowe, artystyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia gimnastyczne: (dzieci, seniorzy, młodzież/dorośli)15 370 zł
3Promocja, marketing, fotorelacje z wydarzeń w DDL i inne1 430 zł
4Kultura: dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej3 200 zł
Łącznie: 40 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach