projekt nr 16

16. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)


Lokalizacja

Osiedle Turaszówka

Opis projektu

Wykonanie oświetlenia na ul. Klonowej - wzdłuż działki nr 805 będzie polegać na ustawieniu 7 latarni ulicznych, ułożeniu kabla oraz zainstalowaniu szafy ze sterowaniem. Ten odcinek ul. Klonowej nie posiada oświetlenia, a łączy dwa fragmenty ul. Klonowej, które oświetlenie już posiadają. Dodatkowo oświetlony zostanie przystanek autobusowy i droga przy przejeździe kolejowym. Punkty świetlne na działkach 808/4 i 807 mogą być oddalone od drogi ze względu na wymagania ustawy o transporcie kolejowym.
Droga na działce nr 1318 to ostatni odcinek ul. Klonowej w tej części Turaszówki, który nie posiada oświetlenia. Do istniejącej już instalacji i układu sterowania należy podłączyć 3 latarnie.

Dopuszcza się zmniejszenie ilości punktów świetlnych jeśli ich ustawienie będzie wymagało uzgodnień z kolejami lub gdy środki przewidziane w tym projekcie okażą się niewystarczające do realizacji pełnego jego zakresu.

Uzasadnienie projektu

Poprawa bezpieczeństwa na przystanku MKS, przy przejeździe kolejowym oraz drogach zlokalizowanych na działkach nr 805 i 1318.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Zasady dostępności projektu

Projekt ogólnodostępny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ustawienie latarni ulicznej (10 szt. x 3600 zł)36 000 zł
2Ułożenie kabla27 950 zł
3Szafa sterownicza1 950 zł
4Dokumentacja projektowa4 000 zł
Łącznie: 69 900 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szacunkowy koszt prądu1 460 zł