projekt nr 15

15. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej


Lokalizacja

Osiedle Turaszówka

Opis projektu

Na działce 147/1 położona jest droga boczna od ul. Rzeszowskiej. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa ulega ciągłej erozji i wymaga systematycznych napraw. Aby wykonać nową nakładkę asfaltową należy przeprowadzić 2 etapy prac.
ETAP I - wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego - będzie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. (projekt ten uzyskał odpowiednie poparcie mieszkańców w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego i został zatwierdzony do realizacji przez Prezydenta Miasta Krosna).
ETAP II - planowany do wykonania będzie polegał na:
1. mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową
2. rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca gr. 4 cm
3. rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm
Długość drogi: 85 m, szerokość: 3 m.
W ramach zadania nie będzie wykonana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe będą spływały na pobocze drogi - działka na szerokość 5 m, a projektowana nakładka asfaltowa 3 m.

Uzasadnienie projektu

Wykonanie tej  nakładki asfaltowej na podbudowie stabilizowanej cementem zapewni trwałość nawierzchni na długi czas i ograniczy koszty remontów bieżących.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Zasady dostępności projektu

Droga ogólnodostępna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową1 020 zł
2Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa wiążąca gr. 4 cm12 750 zł
3Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm15 300 zł
Łącznie: 29 070 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie drogi500 zł