projekt nr 24

24. Położenie nadkładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok


Lokalizacja

Ścieżka spacerowa wzdłuż rz. Wisłok od posesji (działki) Dzariusza Czai do ul. S. Moniuszki (kuźnia) + dojście do ul. Białobrzeskiej

Opis projektu

Obecnie ścieżka utwardzona tłuczniem na dł. ok 900 m. Dla poprawienia komfortu przejścia, spaceru, przejazdu z wózkiem dziecięcym, proponujemy nałożenie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm, szerokości 1,5 m całej długości. Ścieżka jest najkrótszą drogą do centrum Krosna dla mieszkańców ul. Białobrzeskiej, ul. Moniuszki i ul. Kopernika. Jest też miejsce spacerów i rekreacji dla wielu Krośnian. Na proponowanym odcinku ścieżka przebiega na terenie gruntów Miasta Krosna. Nałożenie  asfaltu wzmocni nawierzchnię na kilkadziesiąt lat.

Uzasadnienie projektu

Poprawienie komfortu przejścia, przejazdu rowerem czy spaceru z dziećmi na wózkach czy rekreacji pieszej.

Mieszkańcy Krosna i Dzielnicy Białobrzegi

Zasady dostępności projektu

Dla wszystkich chętnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nakładka bitumiczna 900 m x 1,5 m = 1350 m2 x 52 z/m2 = 70 200 zł70 200 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach