projekt nr 15

15. Aktywny Senior


Lokalizacja

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1, sala taneczna nr 204.

Opis projektu

Zaproszenia do praktykowania treningu funkcjonalnego wszystkich mieszkańców 60+Osiedla Tysiąclecia dysponujących czasem w godzinach przedpołudniowych. Wykorzystanie pomieszczeń RCKP. Ćwiczenia odbywać się będą w grupie 15 osobowej w czwartki w godz. od 10.00 do 11.00 od stycznia do grudnia 2019 r. z przerwą wakacyjną. Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia seniorów.
Promocja zajęć: ulotki, Rada Osiedla i Zarząd Tysiąclecia, Rada Seniorów, Infosenior, portale lokalne, strony internetowe Urzędu Miasta Krosna i RCKP.
Budowanie świadomości społecznej troski władz miasta Krosna o zdrowie i aktywność seniorów.
Harmonogram zajęć: od 3 stycznia do 13 czerwca i od 12 września do 18 grudnia (czwartki) 2019 r.  (37 h), z przerwą wakacyjną.

Uzasadnienie projektu

Walory:
1) społeczne: przeciwdziałanie wykluczeniu, osamotnieniu, integracja seniorów Osiedla Tysiąclecia, budowanie grupy świadomej, aktywnej,
2) zdrowotne: trening funkcjonalny wszechstronnie wzmacnia mięśnie, zmniejszenie ryzyka urazów, zapobieganie bólom kręgosłupa.

Seniorzy 60+ obojga płci, mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia dysponujący czasem w godzinach przedpołudniowych.

Zasady dostępności projektu

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do sekretariatu RCKP lub na numer tel. instruktora do końca 2018 r.
Sala taneczna 204 w RCKP jest klimatyzowana, dojazd w RCKP możliwy jest windą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt ekspoloatacji sali 30 zł x 37 h1 110 zł
2Zatrudnienie trenera 300 zł x 37 h11 100 zł
3Wydrukowanie ulotek 100 stuk60 zł
4Zakup gum fitness 15 osób x 9 zł135 zł
Łącznie: 12 405 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszt ekspoloatacji sali 30 zł x 37 h1 110 zł
2Zatrudnienie trenera 300 zł x 37 h11 100 zł
3Wydrukowanie ulotek 100 stuk60 zł
4Zakup gum fitness 15 osób x 9 zł135 zł
Łącznie: 12 405 zł

Projekt zaakceptowany