projekt nr 3

3. Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej


Opis projektu

Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej zlokalizowanej na działce nr 1314. Kabel zasilający oraz lampy można zlokalizować na gminnej działce nr 1312/6

Uzasadnienie projektu

Przy tym fragmencie ul. Klonowej powstało wiele gospodarstw domowych ale droga prowadzące do nich pozostaje nieoświetlona. Warto zrealizować ten projekt ze względu na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tej części Osiedla "Turaszówka".

Dzieci, młodzież, dorośli - obecni i przyszli mieszkańcy Krosna

Opis lokalizacji

Osiedle "Turaszówka" - ul. Klonowa

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna droga gminna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie oświetlenia (7 latarni x 3600 zł)25 200 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany.