projekt nr 9

9. Wybudowanie chodnika -przedłużenie ul.Batorego w kierunku Lotniska


Lokalizacja

Krosno-osiedle TRAUGUTTA

Opis projektu

Orurowanie rowu wodnego i wykonanie chodnika.W tym miejscu droga jest bardzo wąska i przy dużym ruchu samochodów istnieje niebezpieczeństwo potrącenia pieszego.Poprzez wykonanie chodnika zwiększy się bezpieczeństwo pieszych poruszających się tym ciągiem pieszym.

Uzasadnienie projektu

Liczne petycje mieszkańców zamieszkałych w tej części Osiedla do Prezydenta Miasta Krosna i Rady Osiedla.Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych,spacerowiczów.

Mieszkańcy tej części osiedla,spacerowicze.

Zasady dostępności projektu

ogólnodostępność-przez 24 godziny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Orurowanie rowu-100m30 000 zł
2wykonanie chodnika 200m2x300 zł60 000 zł
Łącznie: 90 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany