projekt nr 19

19. Uzupełnienie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu przy siłowni plenerowej.


Lokalizacja

Ulica Konopnickiej - Białobrzegi - plac rekreacyjny przy Moście Białobrzeskim.

Opis projektu

- Altanka ze stołem i ławeczkami do siedzenia, ustawione na placu rekreacyjnym przy siłowni plenerowej przy Moście Białobrzeskim (ul. Konopnickiej),
- stojaki na rowery,
- kostkę brukową przy altance.

Uzasadnienie projektu

Urządzenie służyłoby osobom korzystającym z siłowni plenerowej, a także rowerzystom jako przystanek przy trasie rowerowej nad Wisłokiem.

Korzystający:
- osoby ćwiczące w siłowni plenerowej, rowerzyści, korzystający z pobliskiej ścieżki rowerowej,
- dzieci i rodzice korzystający z przewidywanego placu zabaw, który ma powstać przy siłowni.

Zasady dostępności projektu

Urządzenie ogólnodostępne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt, w zależności od wyboru sprzętów, ok.10 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszty konserwacji, koszenia i sprzątania koszy na śmieci

Projekt zaakceptowany.