projekt nr 21

21. Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców dzielnicy Krościenko Niżne


Lokalizacja

Dzielnica Krościenko Niżne - za skrzyżowaniem ulic Chopina i Wieniawskiego w kierunku Krościenka, na pierwszym zakręcie w prawo pod górkę ul. Chopina.

Opis projektu

1. Zakup i montaż bariery ochronnej na chodnik typu "olsztyńskiego" - 15 szt.
2. Przebudowa zatoki przystanku MKS (po lewej) z elementami chodnika - ok. 60 m2
3. Wyznaczenie i namalowanie przejścia dla pieszych do przystanku MKS oraz oczyszczenie jezdni z piasku, aby namalować linię boczną jezdni.

Uzasadnienie projektu

Ulica F. Chopina jest drogą powiatową, o dużym natężeniu ruchu drogowego, z chodnikiem tylko po 1 stronie, z licznymi zakrętami i wzniesieniami, stwarzającą duże zagrożenie bezpieczeństwa drogowego mieszkańców.

Mieszkańcy dzielnicy Krościenko
- dzieci i młodzież chodząca i dojeżdżająca do szkoły
- starsi (piesi i rowerzyści) udający się na zakupy oraz mieszkańcy Krosna - rekreacja

Zasady dostępności projektu

Projekt dostępny ogólnie dla mieszkańców dzielnicy i Krośnian udających się rekreacyjnie w kierunku Dębiny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż barier typu "olsztyńskiego" - 15 szt. x 360 zł/szt. = 5 400 zł5 400 zł
2Przedubowa zatoki przystanku z el. chodnika - 60 m2 x 250 zł/m2 = 15 000 zł15 000 zł
3Namalowanie przejścia dla pieszych i lini bocznej - ok. 1 000 zł1 000 zł
Łącznie: 21 400 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

-

Projekt zaakceptowany