projekt nr 6

6. Budowa siłowni plenerowej z placem zabaw-Żwirki i Wigury


Opis projektu

Wybudowanie siłowni plenerowej z placem zabaw przy ulicy Żwirki i Wigury na Osiedlu Traugutta. Budowa na działkach 259/5;259/6 ;259/7.Gotowy projekt.Brak takiej siłowni plenerowej w tej części osiedla .Ta część Osiedla zamieszkiwana jest przez młode małżeństwa z małymi dziećmi.

Uzasadnienie projektu

W tej części Osiedla brak jest siłowni plenerowej ,co przy dzisiejszej modzie na uprawianie biegania i spacerowania pozwoli urozmaicić sposoby prowadzenia zdrowego trybu życia przez mieszkańców Osiedla i całego miasta Krosna.Plac zabaw zapewni pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi na świeżym powietrzu. W perspektywie rozwoju budownictwa wielorodzinnego w tej części osiedla wzrośnie zapotrzebowanie na tego typu urządzenia.

Mieszkańcy Osiedla i całego miasta Krosna.

Opis lokalizacji

Krosno -ul.Żwirki i Wigury

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne przez 24 godziny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Siłownia plenerowa wraz z placem zabaw-kosztorysowa120 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany