projekt nr 6

6. Remont drogi miejsc parkingowych przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury


Lokalizacja

Ulica wzdłuż budynku DPSu na ulicy Żwirki i Wigury.

Opis projektu

Zadanie polega na naprawie drogi przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury oraz poprawie jakości miejsc parkingowych. Jakość drogi oraz miejsc parkingowych przy budynku DPS jest bardzo zła. Po remoncie chodnika jest bardzo duży kontrast, ale dużo ważniejsze jest bezpieczeństwo. Dla mieszkańców DPSu, którzy często poruszają się na specjalistycznych wózkach wysoka jakość ciągu komunikacyjnego (chodnik, droga oraz elementy łączące te oba elementy - zjazdy itp.) po podstawa bezpieczeństwa.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu podniesie bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na ulicy Żwirki i Wigury. Zwiększy też dostępność do kaplicy zlokalizowanej w budynku DPSu.

Mieszańcy DPSu, mieszkańcy ulicy Żwirki i Wigury, użytkownicy kaplicy zlokalizowanej w budynku DPSu.

Zasady dostępności projektu

Brak ograniczeń dostępności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Remont chodnika oraz nakładki drogi20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany