projekt nr 18

18. Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kólka Rolniczego w Polance)


Lokalizacja

Krosno - dzielnica Polanka, ul. Popiełuszki skrzyżowanie z ul Bolesława Chrobrego - parking

Opis projektu

Na parkingu utwardzenie wykonane jest z luźnego żwiru o nierównej powierzchni co powoduje, że w okresie opadów deszczu co najmniej kilka miejsc parkingowych nie nadaje się do wykorzystania, gdyż zbiera się tam woda opadowa. Brak jest też właściwego odwodnienia tego terenu. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o odpowiednim nachyleniu i odprowadzeniu wód opadowych umożliwić powinno pełne wykorzystanie powierzchni parkingowej.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu jest uzasadniona tym, że dotychczasowe utwardzenie parkingu jest niewystarczające, występujące nierówności terenu oraz brak odprowadzenia wód opadowych powoduje brak możliwości wykorzystania w pełni powierzchni parkingu, szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny.

Mieszkańcy Krosna oraz inne osoby, a w szczególności mieszkańcy dzielnicy Polanka, którzy najczęściej korzystają ze wskazanego parkingu.

Zasady dostępności projektu

Dostęp nieograniczony

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa 1m2 iejsca parkingowego/postojowego to koszt 170zł. Teren ma kształt rombu o wymiarach boków w przybliżeniu około 20m x 20m, co w przybliczeniu daje powierzchnię około 400m2 (400m2 x 170zł = 68 000zł)68 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszty konserwacji, utrzymania, napraw przyjęto na poziomie 2% wartości projektu rocznie tj. około 68 000 zł x 5% = 1360 zł1 360 zł

Projekt zaakceptowany