projekt nr 20

20. Parkuję bezpiecznie


Lokalizacja

Ul. Willowa okolica Miejskiego Przedszkola nr 3 "Na zielonym wzgórzu"

Opis projektu

Powiększenie terenu istniejącego parkingu dla przedszkola nr 3 wzdłuż ul. Willowej

Uzasadnienie projektu

Obecnie istniejący parking przeznaczony dla rodziców odwożących swoje dzieci do przedszkola i żłobka "Na zielonym wzgórzu" jest zupełnie niewystarczający. Do tego przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całego miasta. W godzinach pracy przedszkola - szczególnie rano i po południu jeżdżący samochodami rodzice nie mają gdzie zaparkować i blokują ul. Willową, skrzyżowanie do Urzędu Stanu Cywilnego i ul. Bergmana. Pomimo istnienia kilku miejsc parkingowych okazuje się, że ich ilość nie jest adekwatna do nasilenia ruchu samochodów w tym rejonie. Rodzice parkują samochody blokując przejazd lub zastawiając inne pojazdy, co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych i innych uczestników ruchu. Zwłaszcza, że przy ul. Willowej nie ma chodnika i piesi muszą przechodzić pomiędzy samochodami.

- Rodzice dzieci uczęszczających do miejskiego przedszkola nr 3 "Na zielonym wzgórzu" z terenu Miasta Krosna
- interesanci Urzędu Stanu Cywilnego

Zasady dostępności projektu

Przez całą dobę. Bez ograniczeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Willowej w kontynuacji obecnie istniejącego parking40 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany