projekt nr 4

4. Budowa kolektora burzowego odprowadzająca wody opadowe z rowów ul. Żeromskiego do Wisłoka.


Lokalizacja

ul. Asnyka od skrzyżowania z ul. Lunaria do skrzyżowania z ul Żeromskiego

Opis projektu

Budowa kolektora burzowego odprowadzająca wody opadowe z rowów ul. Żeromskiego do Wisłoka.
Coraz częstsze gwałtowne opady podtapiają posesje znajdujące się blisko starego kolektora burzowego w okolicy skrzyżowania ulic Asnyka i Żeromskiego.
Jest przygotowana dokumentacja techniczna na budowę nowego kolektora ,jego lokalizacja jest w jezdni ul. Asnyka .
Zły stan nawierzchni ul. Asnyka na odcinku od skrzyżowania ul. Lunaria-Asnyka do skrzyżowania Żeromskiego – Asnyka wymaga naprawy .

Uzasadnienie projektu

Wykonanie kolektora po  naprawie nawierzchni było by  marnotrawstwem  miejskich pieniędzy

Mieszkańcy MOF Krosno

Zasady dostępności projektu

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1kosztorys w posiadaniu Wydziału Inwestycji UM Krosna 900 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany.