projekt nr 15

15. Remont schodów wraz z częścią chodnika od ul. Zjazdowej do ul. Podwale


Lokalizacja

Schody łączące ul. Zjazdową i ul. Podwale

Opis projektu

Gruntowny remont schodów i części chodnika

Uzasadnienie projektu

Schody wymagają pilnego remontu, ponieważ w obecnej postaci ich użytkowanie staje się niebezpieczne.

Ze schodów korzystają mieszkańcy miasta, okolicznych miejscowości, a także odwiedzający Krosno turyści.

Zasady dostępności projektu

ogólnodostępność

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1schody ~ 80 m2 x 500 zł/m2 = 40 000 zł40 000 zł
2chodnik ~ 20 m2 x 200 zł/m2 = 4 000 zł4 000 zł
Łącznie: 44 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany