projekt nr 5

5. Meble do świetlicy środowiskowej


Lokalizacja

Dom Ludowy Białobrzegi , ul. Kopernika 17 Krosno

Opis projektu

Zakup 4 stolików pod komputer oraz 4 stoliki świetlicowe- zamówienie wynika z faktu iż obecne meble są bardzo stare i zniszczone.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba zmiany umeblowania wynikające z faktu, że obecny sprzęt jest stary i zużyty.

Dzieci i młodzież korzystający ze świetlicy.

Zasady dostępności projektu

Ze świetlicy korzystają dzieci i młodzież zapisana i ucząca się.

Godziny otwarcia;
wtorek - 15.00 - 18.00
piątek -  15.00 - 18.00
sobota - 09.00 - 13.00

Ze świetlicy korzystają dzieci i młodzież zapisana i ucząca się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

14 stoliki świetlicowe1 000 zł
24 stoliki pod komputer 1 000 zł
312 krzeseł1 000 zł
Łącznie: 3 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany