projekt nr 16

16. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej, nowa nawierzchnia na ul Grunwaldzkiej


Lokalizacja

Działka nr 741/5 - pas drogowy ul. Grunwaldzkiej na docinku od skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego do budynku sklepu "Groszek"

Opis projektu

1. Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy bitumicznej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej po stronie zachodniej (obok ogrodzenia boiska sportowego) na odcinku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a parkingiem przy sklepie "Groszek" (ok. 150 mb). Inwestycja wymaga zakrycia istniejącego rowu odwadniającego.
Ustawienie znaków zakazu postoju pojazdów na wskazanym odcinku po obu stronach jezdni.
2. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym powyżej odcinku (droga powiatowa).

Uzasadnienie projektu

1. Wskazany we wniosku odcinek ul. Grunwaldzkiej stanowi newralgiczny fragment układu komunikacyjnego dla dzielnicy Suchodół. Jest to odcinek drogi łączący centrum dzielnicy (Szkoła Podstawowa Nr 5, Dzielnicowy Dom Ludowy, Sklepy, Piekarnia, Remiza OSP) z wyjazdem w stronę centrum Krosna, Głowienki i w stronę lotniska. Na odcinku tym przebiegają także linie komunikacji miejskiej. Jest to odcinek o dużym natężeniu ruchu przy którym znajduje się wąski chodnik wyłącznie dla pieszych po stronie wschodniej ulicy. Jest to główny ciąg komunikacji dzieci do szkoły od ul. Wyszyńskiego i Suchodolskiej jak też w kierunku centrum miasta czy też kościoła. Odcinek ten jest bardzo uczęszczany przez rowerzystów zarówno dzieci i dorosłych. Ze względu na duży ruch jest on niebezpieczny dla rowerzystów, tym bardziej, że znajdujący się przy tym fragmencie chodnik jest wąski ograniczony  ogrodzeniami na jego granicy jak też nagminnie blokowany poprzez parkujące na nim pojazdy utrudniając, a wręcz uniemożliwiając przejście po nim. Budowa ścieżki rowerowej po drugiej stronie tej ulicy przyczyniłaby się do wzrostu bezpieczeństwa na tym odcinku drogi i umożliwiła, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, bezpieczny dojazd do szkoły czy też na boisko sportowe.
2. Na wskazanym odcinku jezdni ul. Grunwaldzkiej nastąpiła znaczna deformacja nawierzchni, co może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

Wszyscy mieszkańcy Krosna

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakrycie fosy i budowa ścieżki rowerowej, ustawienie znaków drogowych45 000 zł
2Nakładka asfaltowa na ul. Grunwaldzkiej225 000 zł
Łącznie: 270 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany