projekt nr 16

16. Projekt dokumentacji rozbudowy stadionu miejskiego przy ul. Legionów 1 w Krośnie


Lokalizacja

Krosno, Legionów 1

Opis projektu

Celem rozbudowy stadionu miejskiego przy ulicy Legionów w Krośnie jest dostosowanie go do organizacji imprez masowych, meczów piłki nożnej, rozgrywek żużlowych w wyższych ligach oraz wszelkiego rodzaju pokazów sportowych. Przede wszystkim chodzi o wybudowanie masztów oświetleniowych pozwalających na udział drużyny żużlowej w I lidze i ekstralidze, budowę nowej trybuny na I wirażu - od strony ulicy Legionów oraz poprawę infrastruktury parkingowo-gastronomicznej.

Uzasadnienie projektu

Miasto Krosno posiada duże tradycje w dyscyplinach uprawianych na otwartej przestrzeni - w sporcie żużlowym i piłce nożnej. Rozbudowanie stadionu przy ulicy Legionów i tym samym poprawa jego infrastruktury będzie pozytywnym impulsem dla klubów sportowych, kibiców i mieszkańców miasta. Zwiększy również zaangażowanie potencjalnych firm - sponsorów zainteresowanych inwestycją w kluby i ich rozwój.

Mieszkańcy Krosna, całej gminy oraz regionu.

Zasady dostępności projektu

Rozbudowa stadionu i tym samym cały obiekt będzie służył zarówno krośnieńskim klubom sportowym, które będą go użytkować jak i ogółowi mieszkańców podczas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na stadionie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja projektowa budowy trybuny na I łuku (od strony ulicy Legionów)130 000 zł
2Dokumentacja projektowa budowy masztów sztucznego oświetlenia90 000 zł
3Dokumentacja rozbudowy infrastruktury parkingowo-gastronomicznej30 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt odrzucony na podstawie par. 2 ust. 7 pkt 5 i par. 2 ust. 7 pkt 8 Regulaminu.