projekt nr 27

27. Jerzyki w Mieście


Lokalizacja

Krosno

Opis projektu

Projekt przewiduje pilotażowy zakup i rozwieszenie na ścianach zewnętrznych około 5 budynkach należących do miasta Krosno około 40 skrzynek lęgowych dla jerzyków. Skrzynki te będą drewnianej konstrukcji, jednokomorowe lub wielokomorowe. Wybór budynków i rozwieszanie skrzynek nastąpi po dokonaniu uzgodnień z administratorami obiektów oraz na podstawie konsultacji z organizacją do spraw ochrony OTOZ Animals Krosno. Przy określeniu szczegółowych lokalizacji uwzględnione zostaną poza preferencjami gatunków ptaków, którym ten projekt jest dedykowany, także wymóg bezpieczeństwa oraz ochrony elewacji nieruchomości, brak uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy budynkach z ziemi. Do instalacji skrzynek zostanie użyty koszowy podnośnik samochodowy, bądź też wykorzystana będzie praca odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty.

Uzasadnienie projektu

Masowe ocieplanie oraz uszczelnianie elewacji budynków w mieście spowodowało dramatyczny spadek gniazdowania jerzyków. Populacja tych wyjątkowych ptaków spada, a jest to gatunek od wieków towarzyszący człowiekowi. Wyjątkowość jerzyków polega na tym. że w trakcie swojego okresu lęgowego jeden osobnik potrafi zjeść w ciągu dobry kilkaset owadów: much, komary, meszki... Opieka i ochrona ptaków miejskich to także wizytówka ekologicznych i nowoczesnych terenów zabudowanych

Mieszkańcy Krosna dla których zmniejszy się uciążliwość insektów.

Zasady dostępności projektu

Uzupełnienie z dnia 16.10.2018 r.: Jerzyki będą wyłapywały uciążliwe owady typu komary, muchy ... co w znaczącym stopniu zwiększy komfort życia w mieście

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budka nadtynkowa pojedyncza (koszt 39,50 zł w ilości 40 szt.) (ewentualnie podwójna: koszt 40 szt. = 3160,00 zł, potrójna: koszt 40 szt. = 4740,00 zł lub poczwórna: koszt 40 szt. = 6320,00 zł) 2 000 zł
2Koszt montażu x 40 12 000 zł
Łącznie: 14 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Konserwacja 1 raz na dwa lata 50 zł/budkę 2 000 zł

Projekt zaakceptowany