projekt nr 1

1. II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego


Lokalizacja

Dzielnica Polanka

Opis projektu

Realizowane zadanie polegało będzie na zorganizowaniu Imprezy sportowo – rekreacyjnej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego.
Zawody odbędą się w dwóch konkurencjach Bieg i Nording wooking na dystansie 7 km i 300 m.
Przewidywana liczba uczestników imprezy od 200 – 500 osób, w tym kilkunastu z zagranicy. Celem Imprezy jest:
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności ruchowej
• pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej
• promowanie walorów Miasta Krosno
• Uczczenie 141 rocznice Śmierci Tytusa Trzecieskiego

Uzasadnienie projektu

Celem Realizacji zadania publicznego jest:
• Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród społeczności lokalnej
• Upamiętanie w Dzielnicy i w Mieście zasłużonego dla rozwoju Tytusa Trzecieskiego
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej oraz rywalizacji sportowej, promowanie walorów miasta Krosna

Mieszkańcy Krosna

Zasady dostępności projektu

UCZESTNICTWO
- Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie/osoby poniżej 16 lat muszą przedłożyć dodatkowo pozwolenie opiekunów ustawodawczych na uczestnictwo w Biegu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego5 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany