projekt nr 26

26. Aktywni+ - wzmocnienie potencjału Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na rzecz mieszkańców Krosna


Lokalizacja

Krosno, ul. Ordynacka 8 /Filia nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej/

Opis projektu

Realizacja projektu obejmie zakup nowego sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Filii nr 6 /zlokalizowanej w samym centrum Krosna/, który pozwoli na zwiększenie potencjału biblioteki i efektywności jej działań.
Docelowo mieszkańcy Krosna otrzymają nieograniczony dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem, miejsce do spędzania wolnego czasu, prezentacji swoich pasji i rozwijania zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Seniorom zaproponowany zostanie cykl kursów komputerowych, na których będą mogli nabyć podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z komputerów i Internetu, a także warsztaty bardziej zawansowane, pozwalające starszym osobom na korzystanie z aplikacji i narzędzi ułatwiających codziennie funkcjonowanie. Zakupione zostaną również nowe audiobooki z przeznaczeniem do wypożyczania, a także 10 czytników e-booków.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych mieszkańców Krosna, w tym szczególnie osób w wieku 60+, a także zapewnienie dostępu do miejsca, w którym można prezentować swoje pasje, spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach i spędzać twórczo wolny czas.
W pomieszczeniach Filii nr 6 od kilku lat systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu, odbywają się spotkania osób zainteresowanych filmem, podróżami czy dyskusjami o książkach. Jednak wyeksploatowany sprzęt komputerowy i multimedialny nie pozwala na prowadzenie tych spotkań na odpowiednim poziomie. Wpływa to również negatywnie na jakość prezentowanych treści.
Wyposażenie placówki w nowy sprzęt komputerowy pozwoli nie tylko na podniesienie atrakcyjności biblioteki, ale przede wszystkim pozwoli na rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej adresowanej do mieszkańców miasta oraz wpłynie na zwiększenie działań zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych.  

Zakup audiobooków przyczyni się do zwiększenia potencjału biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów multimedialnych. Filia nr 6 jest jedyną placówką w regionie, która posiada i udostępniania tego typu zbiory. Jednocześnie doposażenie biblioteki o czytniki e-booków z możliwością wypożyczenia sprawi, że mieszkańcy miasta otrzymają nieograniczony dostęp do różnych sposobów czytania i korzystania z najnowszych technologii zapewniających dostęp do dóbr kultury.

Wyposażenie biblioteki - zlokalizowanej w centrum miasta - w nowoczesny sprzęt komputerowy niewątpliwie wpłynie na wzrost aktywności mieszkańców miasta do korzystania z zasobów multimedialnych.

Odbiorcami zadania będą głównie dorośli mieszkańcy Krosna, a szczególnie seniorzy 60+

Zasady dostępności projektu

Projekt ma charakter otwarty i ogólnodostępny - w godzinach otwarcia Filii nr 6 - od 10.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

18 komputerów All-in-One wraz z oprogramowaniem24 000 zł
2Urządzenie wielofunkcyjne2 000 zł
3Zestaw projekcyjny /projektor, ekran, laptop/10 000 zł
4Telewizor 65" ze statywem7 000 zł
510 czytników e-booków6 000 zł
6100 audiobooków3 500 zł
7Prowadzenie warsztatów komputerowych1 500 zł
Łącznie: 54 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Zakup materiałów eksploatacyjnych /tonery/2 000 zł

Projekt zaakceptowany