projekt nr 19

19. Remont / Odbudowa ścieżki rowerowej przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie


Lokalizacja

Krosno - dzielnica Turaszówka, ul. Rzeszowska - istniejąca ścieżka rowerowa

Opis projektu

Wykonanie remontu istniejącej ścieżki rowerowej poprzez naprawę podbudowy, wykonanie i ułożenie od nowa kostki brukowej lub wykoannie podbudowy i asfaltowej nawierzchni ścieżki.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu jest uzasadniona tym, ze dotychczasowe utwardzenie pod kostką brukową w wielu miejscach uległo zniszczeniu w wielu miejscach, pomiędzy kostką brukową powstały w niektórych miejscach szczeliny o szerokości koła rowerowego, co stwarza zagrożenie dla poruszających się tam rowerzystów, występujące nierówności ścieżki o głębokości od 5 do 10 cm, a także inne uszkodzenia uniemożliwiają komfortowe korzystanie z tego ciągu rowerowego. Brak odprowadzenia wód opadowych z zagłębień powoduje brak możliwości wykorzystania w pełni powierzchni ścieżki, szczególnie w okresie jesieni i wiosny. Nadmienić należy, że na tym odcinku ulicy Rzeszowskiej obowiązuje zakaz poruszania się rowerem po jezdni co skazuje osoby poruszające się  tam rowerem na  konieczność korzystania z niebezpiecznej infrastruktury miejskiej.

Mieszkańcy Krosna oraz inne osoby, a w szczególności mieszkańcy dzielnicy Turaszówka, którzy najczęściej korzystają ze wskazanego ciągu rowerowego.

Zasady dostępności projektu

Dostęp nieograniczony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Remont chodnika na podbudowie tłuczniowej 100 - 200 zł /1 m2 lub budowa drogi rowerowej 250 zł / 1 m2. Odcinek ścieżki rowerowej przy ul. Rzeszowskiej ma długość około 350 metróe is zerokość około 1 metra. Powierzchnia do remontu lub budowy drogi rowerowej to około 350 m2. Koszt remontu 350m2 x 100 zł do 200 zł = 35 000 do 70 000 zł 70 000 zł
2Koszt budowy od nowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej: 350m2 x 250zł = 87 000zł
Łącznie: 70 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszty konserwacji, utrzymania, napraw przyjęto na poziomie 2 do 5% wartości projektu rocznie tj. około 1750 zł1 750 zł

Projekt zaakceptowany