projekt nr 11

11. Oświetlenie drogi w pobliżu MZS nr 4


Lokalizacja

Krosno -boczna Kisielewskiego

Opis projektu

Wykonanie 2-3 punktów świetlnych oświetlających boczny chodnik(drogę)od ul.Kisielewskiego( od kapliczki) w kierunku szkoły.Teren ten jest strefą nieoświetloną co wpływa na bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w późnych zajęciach SKS w szkole i na orliku.Doświetlenie wpłynie na bezpieczną drogę dzieci na te zajęcia.

Uzasadnienie projektu

Likwidacja obszarów nieoświetlonych w centrum Osiedla i wzrost bezpieczeństwa osób przemieszczających się tym odcinkiem ciągu pieszego.

Mieszkańcy Osiedla  Traugutta  i mieszkańcy innych dzielnic i osiedli uczestniczący w zajęciach na sali gimnastycznej,szkole i orliku.

Zasady dostępności projektu

ogólnodostępność-po zapadnięciu zmroku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekt + lampy10 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Utrzymanie300 zł

Projekt zaakceptowany.