projekt nr 11

11. Astrobaza Krosno - obserwatorium astronomiczne


Lokalizacja

Obszar w granicach miasta.

Opis projektu

Mały budynek astrobazy wraz z kopułą o wymiarach około 10x15 m i wysokości około 10 m, wyposażony w teleskop wraz z akcesoriami. Droga dojazdowa wraz z parkingiem i wiatą przystankową. W kolejnych latach możliwość rozbudowy o planetarium.

Uzasadnienie projektu

Atrakcja spędzenia wolnego czasu służąca rozrywce i edukacji w godzinach wieczornych, miejsce organizacji spotkań i wycieczek naukowych dla uczniów i studentów oraz ze względu na brak tego typu obiektów w regionie atrakcja turystyczna służąca promocji Krosna. Nowe miejsce pracy w Krośnie.

Mieszkańcy Krosna i regionu, uczniowie szkół, studenci, turyści.

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępne w godzinach wieczornych w zależności od pory roku od zmroku podczas warunków pozwalających na prowadzenie obserwacji oraz dodatkowo wydłużony czas dostępności okazjonalnie w czasie występowania szczególnych zjawisk astronomicznych. Informacja telefoniczna i online poprzez własny serwis www oraz portale społecznościowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt, budowa budynku, drogi dojazdowej, parkingu, wiaty przystankowej, zakup teleskopu i akcesoriów800 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Standardowe koszty utrzymania obiektu oraz pracowników + okazjonalne koszty promocji i reklamy50 000 zł

Projekt zaakceptowany.