projekt nr 8

8. Remont chodnika i miejsc postojowych na ulicy Stefana Batorego-dokończenie


Lokalizacja

Ulica Stefana Batorego

Opis projektu

Dokończenie remontu chodnika na ulicy Stefana Batorego po stronie  budownictwa wielorodzinnego na długości 300m oraz utworzenie miejsc postojowych od strony garaży na długości 70m

Uzasadnienie projektu

Dokończenie remontu chodnika -zamknie remonty chodników wokół części Osiedla(ul.Lelewela i Batorego).Chodnik w stanie katastrofalnym ,z dużymi nierównościami ,popękanymi płytkami stanowiący wizytówkę centrum Osiedla Traugutta.Projekt zaakceptowany przez Radę Osiedla Traugutta.

Mieszkańcy Osiedla Traugutta oraz liczna grupa osób uczęszczających do szkół zlokalizowanych  na Osiedlu.

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępne-przez 24 godziny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Remont chodnika 800 m2x150 zł120 000 zł
2Stworzenie miejsc postojowych 250 m2x170 zł42 500 zł
Łącznie: 162 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany